About Us Bilateral high-level visit

Tổng hợp các chuyến thăm cấp cao giữa Ấn Độ và Việt Nam

STT

Tên/Chức danh

Ngày đến thăm

Mục đích

Chuyến thăm từ Việt Nam tới Ấn Độ

 1.  

Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tháng 4 năm 1955

Thăm Ấn Độ trên đường dự Hội nghị  Bandung

 1.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh

5-14 tháng 2 năm 1958

Chuyến thăm lịch sử đầu tiên tới Ấn Độ

 1.  

Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tháng 2 năm 1978

Thăm chính thức

 1.  

Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tháng 4 năm 1980

Thăm chính thức

 1.  

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn

21-26 tháng 9 năm 1984

Thăm chính thức

 1.  

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh

23-28 tháng 1 năm 1989

Thăm chính thức

 1.  

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười

8-13 tháng 9 năm 1992

Thăm chính thức

 1.  

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười

Tháng 7 năm 1995

Thăm chính thức

 1.  

Thủ tướng Võ Văn Kiệt

7-9 tháng 3 năm 1997

Thăm chính thức

 1.  

Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Tháng 12 năm 1999

Thăm chính thức

 1.  

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Tháng 3 năm 2002

 
 1.  

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh 

29 tháng 4 – 2 tháng 5 năm 2003

Thăm chính thức

 1.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

4-6 tháng 7 năm 2007

Thăm cấp nhà nước

 1.  

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

30 tháng 9 – 5 tháng 10 năm 2009

 
 1.  

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

11-13 tháng 10 năm 2011

Thăm cấp nhà nước

 1.  

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

19-22 tháng 11 năm 2013

Thăm cấp nhà nước

 1.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

27-29 tháng 10 năm 2014

Thăm chính thức

 1.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

24-26 tháng 1 năm 2018

Hội nghị kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ

 1.  

Chủ tịch Trần Đại Quang

2-4 tháng 3 năm 2018

Thăm cấp nhà nước

 1.  

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

11-13 tháng 2 năm 2020

 

Chuyến thăm từ Ấn Độ tới Việt Nam

 1.  

Thủ tướng Jawaharlal Nehru 

Tháng 10 năm 1954

Chuyến thăm đầu tiên của một chính trị gia nước ngoài tới Việt Nam sau giải phóng

 1.  

Phó Tổng thống Sarvepalli Radhakrishnan

Tháng 9 năm 1957

 
 1.  

Tổng thống Rajendra Prasad

Tháng 3 năm 1959

Thăm chính thức

 1.  

Thủ tướng Rajiv Gandhi 

Tháng 11 năm 1985

Thăm chính thức

 1.  

Thủ tướng Rajiv Gandhi 

Tháng 4 năm 1988

Thăm Việt Nam

 1.  

Thủ tướng Rajiv Gandhi 

Tháng 12 năm 1988

Thăm chính thức

 1.  

Tổng thống R. Venkataraman 

Tháng 4 năm 1991

Thăm chính thức

 1.  

Phó Tổng thống K. R. Narayanan

Tháng 9 năm 1993

Thăm chính thức

 1.  

Thủ tướng S. Narasimha Rao 

Tháng 9 năm 1994

Thăm chính thức

 1.  

Thủ tướng Atal Bihari Vajpayee 

Tháng 1 năm 2001

Thăm chính thức

 1.  

Tổng thống Pratibha Devisingh Patil 

24-28 tháng 11 năm 2008

Thăm chính thức

 1.  

Tổng thống Pranab Mukherjee

16-17 tháng 9 năm 2014

Thăm cấp nhà nước

 1.  

Thủ tướng Narendra Modi

2-3 tháng 9 năm 2016

Thăm chính thức

 1.  

Tổng thống Ram Nath Kovind 

18-20 tháng 11 năm 2018

Thăm cấp nhà nước

 1.  

Phó Tổng thống Venkaiah Naidu 

9-12 tháng 5 năm 2019

Đại lễ Vesak