About Us 3rd Global RE-INVEST 2020


The Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) will be hosting the 3rd Global RE-INVEST (Renewable Energy Investors Meet & Expo) from 26-28 November 2020 on a virtual platform. The event will be inaugurated by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi on 26 November 2020 at 1730 pm (IST) [1900 pm local Vietnam time]

RE-INVEST 2020, themed ‘Innovations for Sustainable Energy Transition’ aims to accelerate the worldwide effort to scale up development and deployment of renewable energy and connect the global investment community with Indian energy stakeholders. It will feature a 3-day conference on renewables and future energy choices, and an exhibition of manufacturers, developers, investors, and innovators.

The event is expected to be attended by over 75 international Ministerial delegations, over 1000 global industry leaders, and 50,000 delegates.

For more, please follow:

Website: https://re-invest.in

Facebook: https://www.facebook.com/REInvestIndia

Twitter: https://twitter.com/REInvestIndia

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjrunMTqu6-R66k7pDZQKuQ

 

***

Bộ Năng lượng Mới & Tái tạo (MNRE) sẽ tổ chức SỰ KIỆN TÁI ĐẦU TƯ toàn cầu lần thứ 3 (Gặp gỡ & Hội chợ Các Nhà đầu tư Năng lượng Tái tạo) từ ngày 26-28 tháng 11 năm 2020 với hình thức trực tuyến. Sự kiện sẽ được khai mạc bởi Thủ tướng Narendra Modi vào ngày 26 tháng 11 năm 2020 lúc 1730 chiều (IST) [1900 chiều giờ địa phương Việt Nam]

RE-INVEST 2020, chủ đề 'Đổi mới để chuyển đổi năng lượng bền vững' nhằm mục đích đẩy nhanh nỗ lực trên toàn thế giới nhằm mở rộng quy mô phát triển và triển khai năng lượng tái tạo cũng như kết nối cộng đồng đầu tư toàn cầu với các bên liên quan về năng lượng của Ấn Độ. Nó sẽ có một hội nghị 3 ngày về năng lượng tái tạo và các lựa chọn năng lượng trong tương lai, và một cuộc triển lãm của các nhà sản xuất, nhà phát triển, nhà đầu tư và các nhà đổi mới.

Sự kiện dự kiến ​​sẽ có sự tham dự của hơn 75 phái đoàn cấp Bộ trưởng quốc tế, hơn 1000 nhà lãnh đạo ngành công nghiệp toàn cầu và 50.000 đại biểu.

Để biết thêm, vui lòng theo dõi:

Trang web: https://re-invest.in

Facebook: https://www.facebook.com/REInvestIndia

Twitter: https://twitter.com/REInvestIndia

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjrunMTqu6-R66k7pDZQKuQ