About Us Press Releases

PM Addresses on the occasion of World Youth Skills Day

Posted on: July 15, 2020 | Back | Print

Read in Vietnamese below.

Prime Minister, on the occasion of World Youth Skills Day, exhorts Youth to Skill, Reskill and Upskill

Skill India Mission has enhanced opportunities to access employment both locally and globally: PM

Referring to the portal launched recently to map skilled workers, PM states it would help the workers, including the migrant workers who have returned to their homes, access jobs easily

PM highlights the vast potential of the country to capitalize on skilling opportunities and supplement global demand

 

In his message to the Digital Skills Conclave held today on the occasion of the World Youth Skills Day and the fifth anniversary of ‘Skill India’ mission, the Prime Minister exhorted the youth to skill, reskill and upskill in order to remain relevant in the rapidly changing business environment and market conditions. He congratulated the youth of the country on the occasion and said the world belongs to the youth due to their ability to acquire new skills all the time.

He stated that the Skill India Mission launched five years back on the same day has led to creation of a vast infrastructure for skilling, reskilling and upskilling and enhancing opportunities to access employment both locally and globally. It has led to hundreds of PM Kaushal Kendras being set up across the country and increase in the capacity of the ITI ecosystem. Due to these concerted efforts, more than five crore youth have been skilled in the last five years. Referring to  the portal launched recently for mapping the skilled employees and employers, he stated that this would help the skilled workers, including the migrant workers who have returned to their homes, to access jobs easily and the employers to contact skilled employees at the click of a mouse. He emphasized that the skills of migrant workers would also help in changing the local economy.

He described skills as a gift which we can give to ourselves and added that skills are timeless, unique, a treasure trove and a means by which one can not only become employable but also help in leading a satisfying life. He said that a natural attraction to acquire new skills provides new energy and encouragement in one’s life. Skills are not only a means to a livelihood but also a reason to feel lively and energetic in our daily routine.

The Prime Minster also brought out the distinction between ‘knowledge’ and ‘skills’ in his address. He illustrated this with an example – that knowing how a cycle runs is ‘knowledge’ while actually being able to ride a cycle was a ‘skill’. It is important for the youth to realize the difference between the two and their different contexts and implications. With an example from carpentry, he explained the nuances between skilling, reskilling and upskilling.

He further highlighted the potential of the country to capitalize on the skilling opportunities available in the country. He gave the example of the healthcare sector where Indian skilled manpower can supplement the global demand. He stressed the need to map this demand and align Indian standards with those of other countries. Similarly, he suggested that the Indian youth with a long maritime tradition can contribute as expert sailors to merchant navies across the world due to the growing demand in this sector.

The World Youth Skills Day, which is celebrated every year on 15th of July, was celebrated in virtual mode this year. Minister of Skill Development & Entrepreneurship, Dr. Mahendra Nath Pandey, Minister of State of Skill Development & Entrepreneurship, Shri R.K.Singh, and Group Chairman, Larsen & Toubro Ltd., Shri A.M.Naik addressed the conclave. All stakeholders of the system, including the extensive network of trainees going into lakhs, participated in the conclave.

 

*****

Nhân dịp Ngày kỹ năng trẻ thế giới, Thủ tướng khuyến khích giới trẻ học, trau dồi và mở rộng kỹ năng

Thủ tướng: Sứ mệnh Kỹ năng Ấn Độ đã tăng cường cơ hội tiếp cận việc làm cả ở địa phương và toàn cầu

Đề cập đến cổng thông tin được ra mắt gần đây để lập bản đồ công nhân lành nghề, Thủ tướng nói rằng nó sẽ giúp người lao động, bao gồm cả những người lao động nhập cư đã trở về nhà của họ, dễ dàng tiếp cận công việc

Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng to lớn của đất nước để tận dụng các cơ hội học kỹ năng và bổ sung nhu cầu toàn cầu

Trong thông điệp gửi tới Hội nghị kỹ năng số được tổ chức hôm nay nhân dịp Ngày kỹ năng trẻ thế giới và kỷ niệm 5 năm sứ mệnh 'Kỹ năng Ấn Độ', Thủ tướng đã khuyến khích giới trẻ học, trau dồi và mở rộng kỹ năng để luôn thích ứng được với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và điều kiện thị trường. Ông chúc mừng giới trẻ của đất nước nhân dịp này và nói rằng thế giới thuộc về giới trẻ do họ có luôn khả năng tiếp thu các kỹ năng mới.

Ông tuyên bố rằng ‘Kỹ năng Ấn Độ’ khởi động năm năm trở lại cùng ngày đã dẫn đến việc tạo ra một cơ sở hạ tầng rộng lớn để học, trau dồi và mở rộng kỹ năng và nâng cao cơ hội tiếp cận việc làm cả ở địa phương và toàn cầu. Nó đã dẫn đến hàng trăm trung tâm đào tạo (PMKK) được thành lập trên cả nước và tăng cường năng lực của hệ sinh thái ITI. Do những nỗ lực phối hợp này, hơn năm mươi triệu thanh niên đã có kỹ năng trong năm năm qua. Đề cập đến cổng thông tin được ra mắt gần đây để lập bản đồ cho các nhân viên và chủ lao động có tay nghề cao, ông nói rằng điều này sẽ giúp những người lao động có tay nghề, bao gồm cả những người lao động nhập cư đã trở về nhà của họ, để dễ dàng tiếp cận công việc và người sử dụng lao động liên hệ với các nhân viên lành nghề chỉ với một nhấp chuột. Ông nhấn mạnh rằng các kỹ năng của người lao động nhập cư cũng sẽ giúp thay đổi nền kinh tế địa phương.

Ông mô tả các kỹ năng như một món quà mà chúng ta có thể trao cho chính mình và nói thêm rằng các kỹ năng là vô tận, độc đáo, là một kho báu và là phương tiện để người ta không chỉ có thể làm việc mà còn giúp sống một cuộc sống thỏa mãn. Ông nói rằng việc có được các kỹ năng mới cung cấp năng lượng và sự khích lệ mới trong cuộc sống của một người. Kỹ năng không chỉ là một phương tiện để kiếm sống mà còn là một lý do để cảm thấy sống động và tràn đầy năng lượng trong thói quen hàng ngày của chúng ta.

Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra sự khác biệt giữa ‘kiến thức và ‘kỹ năng’ trong bài phát biểu của mình. Ông đã minh họa điều này bằng một ví dụ - rằng việc biết một bánh xe quay như thế nào là ‘kiến thức’ trong khi việc thực sự biết đi xe đạp là một ‘kỹ năng’. Điều quan trọng là người trẻ phải nhận ra sự khác biệt giữa hai và bối cảnh và ý nghĩa khác nhau của chúng. Với một ví dụ từ nghề mộc, ông đã giải thích các sắc thái giữa học, trau dồi và mở rộng kỹ năng.

Ông nhấn mạnh thêm tiềm năng của đất nước để tận dụng các cơ hội học hỏi có sẵn trong nước. Ông đã đưa ra ví dụ về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nơi nhân lực lành nghề Ấn Độ có thể là nguồn cung cho nhu cầu toàn thế giới. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải lập bản đồ nhu cầu này và sắp xếp các tiêu chuẩn Ấn Độ với các quốc gia khác. Tương tự, ông cho rằng thanh niên Ấn Độ có truyền thống hàng hải lâu đời có thể đóng góp như những thủy thủ chuyên gia cho các hải quân thương gia trên khắp thế giới do nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực này.

Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới, được tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng 7, đã được tổ chức trực tuyến trong năm nay. Bộ trưởng Phát triển Kỹ năng & Khởi nghiệp, Tiến sĩ Mahendra Nath Pandey, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ năng & Khởi nghiệp, ông R.K.Singh, và Chủ tịch Tập đoàn Larsen & Toubro, ông A.M.Naik phát biểu tại hội nghị. Tất cả các bên liên quan của hệ thống, bao gồm cả mạng lưới rộng lớn hang chục ngàn thực tập sinh, đã tham gia hội nghị.

***

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3196692433730418/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3195212597211735/?sfnsn=mo

https://twitter.com/mygovindia/status/1283419038979289088?s=20

https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1283418100352737282?s=20

https://twitter.com/PIB_India/status/1283313596961656833?s=20

https://twitter.com/narendramodi/status/1283275111194259456?s=20

https://twitter.com/narendramodi/status/1283251179544178688?s=20

https://twitter.com/PIB_India/status/1283085918358757376?s=20