About Us News

SCHOLARSHIPS FOR STUDY IN INDIA

Back | Print

During academic year 2018-19, the Government of India will provide 48 scholarships to Vietnam under the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Schemes including General Scholarship Scheme (GSS), Mekong Ganga Cooperation (MGC) and Education Exchange Programme (EEP). The scholarships include: Visa fee, tuition fee, living allowance, hostel accommodation and medical payment. Return international airfare is only admissible for EEP & MGC programmes. The scholarships are awarded to meritorious Vietnamese nationals to pursue Graduate/Post graduate/ Ph.D for all subjects (except Medical, Paramedical and fashion) in India.

 • Candidates are required to have sufficient proficiency in English and to meet the eligibility criteria of the university/educational institution chosen by them. An English language test will be conducted by the Embassy. Applicants must refer to university websites or list of Universities which is available at ICCR website http://a2ascholarships.iccr.gov.in/.

 • Candidates should be 18 years of age by July 2018.

 • Candidates should not be suffering from life threatening illness or any other medical condition requiring long term treatment.

 • Applications will only be accepted through the portal http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ which will be processed by the Embassy. (After reading the instruction carefully, applicants may sign up to create individual login ID and password before submitting their applications online).

 • One hard copy of the completed application should also be sent to the Embassy.

 • Deadline for submission: Friday, 26/1/2018

For further details, please contact Education Wing, Embassy of India, 58-60 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi, tel 024-38244990 or email scholarships.hanoi@mea.gov.in.

 

Hanoi, 9 January 2018

 

Đại sứ quán Ấn Độ

Hà Nội


 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ


 

HỌC BỔNG DU HỌC ẤN ĐỘ


 

Năm học 2018-19, Chính phủ Ấn Độ dành tặng Việt Nam 48 suất học bổng do Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ (ICCR) điều phối, trong khuôn khổ Chương trình Học bổng Chung (GSS), Hợp tác Sông Hằng-Sông Mekong (MGC) và Chương trình Trao Đổi Giáo dục (EEP). Học bổng gồm có: lệ phí visa, học phí, sinh hoạt phí, chỗ ở tại ký túc xá và chi phí y tế. Riêng học viên của chương trình EEP và MGC sẽ được thêm vé máy bay khứ hồi một lần. Những học viên Việt Nam xứng đáng sẽ có cơ hội được nhận học bổng bậc học Đại học/Sau Đại học/Nghiên cứu sinh cho tất cả các chuyên ngành (trừ Y, Dược và Thời trang) tại các trường ở Ấn Độ.

 • Ứng viên đăng ký học bổng phải có trình độ tiếng Anh tốt và đáp ứng đủ các tiêu chí của trường đề ra. Để đảm bảo chất lượng học viên, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tổ chức vòng kiểm tra/ phỏng vấn tiếng Anh. Ứng viên nên tham khảo chọn khóa học trên website của trường hoặc danh sách các trường Đại học Ấn Độ có trên trang web ICCR http://a2ascholarships.iccr.gov.in/.

 • Không chấp nhận ứng viên chưa đủ 18 tuổi, tính đến tháng 7/2018.

 • Không chấp nhận những ứng viên mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần phải điều trị lâu dài.

 • Chỉ chấp nhận những hồ sơ đăng ký qua cổng http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ và được Đại sứ quán xử lý hồ sơ. (Học viên nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi khai hồ sơ bằng cách tạo tài khoản và mật khẩu trên website này, rồi nộp hồ sợ trực tuyến).

 • Yêu cầu học viên nộp thêm một bản cứng hồ sơ đầy đủ tới Đại sứ quán Ấn Độ.

 • Hạn chót nộp hồ sơ: Thứ Sáu, Ngày 26/1/2018.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục, Đại sứ quán Ấn Độ, 58-60 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 024-38244990 hoặc email scholarships.hanoi@mea.gov.in.

Hà Nội, Ngày 9/1/2018