About Us News

Announcement of ICCR Scholarship Scheme for Dance & Music

Back | Print

Swami Vivekananda Cultural Centre

Hanoi

ANNOUNCEMENT

ICCR Scholarship Scheme for Dance & Music

In order to propagate Indian Classical forms of Dance and Music amongst foreign nationals by providing them a chance to learn these ancient art forms in India under the Guru-Shishya Parampara, Indian Council for Cultural Relations (ICCR) has provided 100 scholarships under ICCR Scholarship Scheme for Dance and Music on annual basis.

 This particular scheme is open for students across the world without any requirement of age or specific qualifications. It depends entirely on the Guru to whom the student applies who makes the selection. The scheme serves students from all backgrounds ranging from freshers to practicing artists in the perspective arts forms.

Like other ICCR scholarship schemes the candidates can apply for this scheme through ICCR’s Admission-to-Alumni portal (http://a2ascholarships.iccr.gov.in/). A list of empanelled institutes offering dance/music courses under guru-shishya parampara is also available at the same portal.

There is no last date to apply as of now.

Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda

Hà Nội

THÔNG BÁO

Học bổng Múa & Âm nhạc cấp bởi Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ (ICCR)

Với mục đích truyền bá các loại hình múa và âm nhạc cố điển Ấn Độ đến với bè bạn quốc tế thông qua việc cung cấp cho họ cơ hội học hỏi những hình thức nghệ thuật lâu đời này tại Ấn Độ dưới phương thức giảng dạy truyền thống Guru-Shishya Parampara (thầy giáo truyền thụ cho môn đệ), Hội đồng Văn hóa Ấn Độ (ICCR) đã và đang cung cấp 100 suất học bổng hàng năm cho Chương trình Học Bổng ICCR dành cho Múa & Âm nhạc.

Học bổng đặc biệt này dành cho sinh viên trên toàn thế giới và không có bất cứ yêu cầu cụ thể nào về tuổi tác hay trình độ. Việc lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào vị đạo sư mà học viên muốn theo học. Học bổng dành cho học viên đến từ mọi trình độ, từ những người mới đến các nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Cũng như các chương trình học bổng khác của ICCR, các ứng viên có thể nộp đơn ứng tuyển thông qua cổng thông tin tuyển sinh- dành cho- cựu sinh viên (http://a2ascholarships.iccr.gov.in/). Các bạn cũng có thể truy cập vào cổng thông tin này để xem danh sách các học viện đã được tuyển chọn, nơi cung cấp các khóa học múa / âm nhạc dưới phương thức giảng dạy truyền thống guru-shishya parampara.

Hiện tại, chưa có hạn ứng tuyển cho học bổng này.