About Us Commercial Events

[14-15 February 2022] RBSM-Footwear and Leather Products Show

Posted on: February 14, 2022 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Council for Leather Exports (CLE), as part of the Annual Action Plan of export promotion activities approved under the Market Access Initiative (MAI) Scheme of the Govt. of India, proposes to organize a 2-Day Reverse Buyer Seller Meet (Footwear and Leather Products Show) in Delhi physically from 14-15 February, 2022.

The basic objective of the RBSM is to showcase the capabilities & developments of Indian Leather & Leather Products Industry as a major sourcing destination and also to facilitate B2B meetings between Indian Exporters and overseas buyers for sourcing footwear and leather products from India, establishing marketing tie-ups and exploring business collaborations and joint venture agreements. The RBSM-New Delhi will be focusing on Footwear (leather & non leather), Leather Garments, Leathers Goods & Accessories (including gloves) and Saddlery & Harness products.  

CLE is also offering a complimentary hospitality package (to some selected few who are interested to avail it), as per details given below, for the visiting buyers:

 • Return Economy class air fare, subject to ceiling limits.
 • 3 Nights Complimentary Stay in a 5-Star Category hotel in New Delhi with Bed & Breakfast
 • Complimentary airport pick-up and drop

The complimentary hospitality package is applicable to those that can satisfy the following requirements:

 • Arrival at New Delhi in the evening/ late evening on 13 February 2022
 • Stay in New Delhi during on 13th, 14th and 15th February, 2022 (3 nights)
 • Departure to the destinations on 16th February morning
 • Only one Director/Senior Executive of a company may enjoy this package
 • Only Business visitors who have interest to source footwear and leather products from India may be offered this package. 

Besides the offered package, individual Buyers will bear at their own cost if they want to arrive in New Delhi prior to 13th February 2022 or to extend their stay beyond 15th February 2022, or make long distance calls, use of Business Center/ Health Club, laundry, liquor etc. in the Hotel. The Buyer Profile Form is enclosed herewith for interested Buyers to fill in for consideration (https://drive.google.com/drive/folders/1bG3kvmlihGRAIlh4yQcy_ZukQw2aeLvc?usp=sharing). Queries and duly filled Buyer Profile Form may be sent directly to the following mail IDs for consideration: imd-fairs2@cleindia.com 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****
(VIETNAMESE BELOW)

[14-15 tháng 02 năm 2022] Giao lưu doanh nghiệp - Triển lãm giày dép và các sản phẩm da

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hội đồng Xuất khẩu Da (CLE), nằm trong khuôn khổ Kế hoạch hành động hàng năm về các hoạt động xúc tiến xuất khẩu được phê duyệt theo Đề án Sáng kiến ​​Tiếp cận Thị trường (MAI) của Chính phủ Ấn Độ, dự kiến tổ chức sự kiện Giao lưu doanh nghiệp kéo dài 2 ngày - Triển lãm giày dép và các sản phẩm da tại Delhi từ ngày 14-15 tháng 02 năm 2022.

Mục tiêu cơ bản của sự kiện là nhằm thể hiện khả năng và sự phát triển của Ngành Da & Sản phẩm Da Ấn Độ như một điểm đến tìm nguồn cung ứng chính, và cũng để tạo điều kiện cho các cuộc họp B2B giữa các nhà xuất khẩu Ấn Độ và doanh nghiệp mua hàng nước ngoài tìm nguồn cung ứng giày dép và các sản phẩm da từ Ấn Độ, tạo dựng mối quan hệ tiếp thị, khám phá các hợp tác kinh doanh và thiết lập các thỏa thuận liên doanh. RBSM-New Delhi sẽ tập trung vào Giày dép (hàng da và không bằng da), Hàng may mặc bằng da, Hàng hóa & Phụ kiện cho da (bao gồm cả găng tay) và các sản phẩm Yên xe & Dây nịt.

CLE cũng dành ra Gói hỗ trợ (cho một số doanh nghiệp được chọn muốn nhận hỗ trợ này) với thông tin như bên dưới, cho những doanh nghiệp mua hàng ghé thăm sự kiện:

 • Vé máy bay khứ hồi hạng Phổ thông, có giới hạn trần.
 • 3 đêm lưu trú miễn phí trong khách sạn hạng 5 sao ở New Delhi (có bao gồm bữa sáng)
 • Đưa đón sân bay miễn phí

Gói hỗ trợ được áp dụng cho những đại biểu có thể đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Hạ cánh tại New Delhi vào buổi tối / tối muộn ngày 13 tháng 02 năm 2022
 • Ở lại New Delhi trong các ngày 13, 14 & 15 tháng 02 năm 2022 (3 đêm)
 • Khởi hành rời New Delhi vào sáng ngày 16 tháng 02 năm 2022
 • Chỉ một Giám đốc / Giám đốc điều hành cấp cao là đại diện của một công ty có thể được hưởng hỗ trợ này
 • Chỉ những đại diện Doanh nghiệp có quan tâm đến nguồn hàng giày dép và da từ Ấn Độ mới có thể được nhận gói này.

Ngoài những gì được hỗ trợ nêu trên, đại biểu sẽ tự chi trả chi phí nếu muốn đến New Delhi trước ngày 13 tháng 02 năm 2022 hoặc kéo dài thời gian lưu trú sau ngày 16 tháng 02 năm 2022, hoặc thực hiện các cuộc gọi đường dài, sử dụng dịch vụ của Tổ hợp dịch vụ văn phòng (Business Center) / Câu lạc bộ sức khỏe (Health Club), giặt là, rượu, v.v.. trong khách sạn. Mẫu Hồ sơ Doanh nghiệp mua hàng được đính kèm theo đây để Doanh nghiệp mua hàng quan tâm có thể điền vào để Ban tổ chức cân nhắc (https://drive.google.com/drive/folders/1bG3kvmlihGRAIlh4yQcy_ZukQw2aeLvc?usp=sharing). Để biết thêm thông tin và nộp Biểu mẫu Hồ sơ Doanh nghiệp mua hàng đã điền hợp lệ, vui lòng gửi trực tiếp đến địa chỉ thư sau: imd-fairs2@cleindia.com 

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.