About Us Commercial Events

[06-07 October 2021] ESC's Virtual ICT Business Meets between Indian and ASEAN companies

Posted on: October 06, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Electronics and Computer Software Export Promotion Council of India (ESC) is organizing the Virtual ICT Business Meets between Indian and ASEAN companies from 06-07 October, 2021. 

The objective of the Meets is to offer an ideal platform for direct interaction between Indian companies and international stakeholders, fostering ICT Cooperation Between ASEAN and Indian Electronic & IT Industry. Being a focused Business Event, it is expected to host about 30 Indian ICT SMEs and 60+ IT Buyers from ASEAN region on pre-assigned meeting slots. The participating IT buyers could be from any sector, i.e. Logistics, Healthcare, Pharma, Fintech, Education, Tourism, local IT industry, etc. looking to source IT services / solutions from Indian IT companies. A digital promo on the event is available here for further reference: https://drive.google.com/drive/folders/14ustJrPXC_bfVwKH0i1g6oEaFxPazJu3?usp=sharing    

Interested stakeholders may access the following link to register directly to participate in the Meets: https://bit.ly/3A1a2X9  

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****
(VIETNAMESE BELOW)

[06-07 tháng 10 năm 2021] Sự kiện Giao lưu Doanh nghiệp CNTT-TT trực tuyến giữa các công ty từ Ấn Độ và khu vực ASEAN

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Phần mềm Máy tính và Điện tử Ấn Độ (ESC) dự kiến tổ chức Sự kiện Giao lưu Doanh nghiệp CNTT-TT trực tuyến giữa các công ty từ Ấn Độ và khu vực ASEAN từ ngày 06-07 tháng 10 năm 2021.

Mục tiêu của Hội nghị là cung cấp một nền tảng lý tưởng cho các công ty Ấn Độ và các bên liên quan quốc tế có thể tương tác trực tiếp, thúc đẩy Hợp tác CNTT-TT giữa khối ASEAN và ngành Công nghiệp Điện tử & CNTT Ấn Độ. Là một sự kiện tập trung giao lưu doanh nghiệp, sự kiện dự kiến sẽ có sự tham dự của khoảng 30 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực CNTT-TT Ấn Độ và hơn 60 doanh nghiệp mua hàng trong lĩnh vực CNTT từ khu vực ASEAN vào các thời điểm tổ chức cuộc họp được ấn định trước. Những doanh nghiệp mua hàng CNTT tham gia hoạt động kinh doanh trong bất kỳ lĩnh vực nào có ứng dụng CNTT, bao gồm  Logistics, Chăm sóc sức khỏe, Dược phẩm, Công nghệ Tài chính, Giáo dục, Du lịch, ngành CNTT địa phương, v.v. mà hiện đang tìm kiếm các dịch vụ / giải pháp CNTT từ các công ty CNTT Ấn Độ. Bản quảng cáo số về sự kiện có sẵn tại đường dẫn sau để tham khảo thêm: https://drive.google.com/drive/folders/14ustJrPXC_bfVwKH0i1g6oEaFxPazJu3?usp=sharing  

Các bên liên quan có quan tâm có thể truy cập vào đường dẫn sau để đăng ký trực tiếp tham gia Hội nghị:  https://bit.ly/3A1a2X9  

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.