About Us Commercial Events

[05-08 October 2021] Virtual Builder Hardware Expo 2021

Posted on: September 01, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Engineering Export Promotion Council of India (EEPC) is organizing the Virtual Builder Hardware Expo from 05-08 October 2021. 

The objective of the Expo is to offer an ideal platform for Indian businesses and international businesses in various aspects of construction sector to meet, interact and do business. It will also be complemented with Virtual BSM’s (Buyer and Seller Meets). India exports $1.112 billion worth of builders’ hardware, and by 2025, India’s construction output is expected to grow at an average of 7.1% each year. This has made India the potential destination for doing business in this field. The products on display of the Expo include: Roofing, Cladding and Glazing; Windows, Doors and cladding railings; Builders’ Hardware & Accessories; Construction Tools & Equipment; Pipes, Fittings and Plumbing equipment; Water supply equipment; Lighting and Electrical systems; Pre-engineered Building and Modular construction; Furniture, fixtures and furniture fittings; DIY equipment; Indoor/outdoor lighting, Electrical and accessories; Smart Building; Work safety equipment & gear. The flyer of the event (with registration link included) is enclosed in the following link for further reference: https://drive.google.com/drive/folders/1zbFJNRY6rQ2DtYah4KmZ-y5TzI9CykvQ?usp=sharing 

In case of any queries/questions, please contact concerned personnels at Email IDs: njumde@eepcindia.net and rsharma@eepcindia.net  

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****

(VIETNAMESE BELOW)

[05-08 tháng 10 năm 2021] Triển lãm Nguyên vật liệu Xây dựng Trực tuyến 2021


Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Kỹ thuật của Ấn Độ (EEPC) dự kiến tổ chức Triển lãm Nguyên vật liệu Xây dựng Trực tuyến từ ngày 05-08 tháng 10 năm 2021.

Mục tiêu của Hội chợ triển lãm là nhằm cung cấp một nền tảng lý tưởng cho các doanh nghiệp Ấn Độ và các doanh nghiệp quốc tế kinh doanh nhiều mạt hàng khác nhau trong lĩnh vực xây dựng gặp gỡ, giao lưu và thiết lập kinh doanh. Sự kiện cũng dự kiến có Phiên giao lưu doanh nghiệp mua bán trực tuyến (Virtual BSM). Ấn Độ xuất khẩu nguyên vật liệu xây dựng trị giá 1,112 tỷ đô la và dự kiến đến năm 2025, sản lượng xây dựng của Ấn Độ ​​sẽ tăng trung bình 7,1% mỗi năm. Điều này đã khiến Ấn Độ trở thành điểm đến tiềm năng để kinh doanh trong lĩnh vực này. Các sản phẩm trưng bày của Hội chợ triển lãm bao gồm: Tấm lợp, Tấm ốp và Kính; Cửa sổ, Cửa ra vào và lan can ốp; Nguyên vật liệu & Phụ kiện của Nhà xây dựng; Dụng cụ & Thiết bị xây dựng; Ống, phụ kiện và thiết bị hệ thống ống nước; Thiết bị cấp nước; Hệ thống điện chiếu sáng; Nhà tiền chế và mô-đun xây dựng; Nội thất và phụ kiện nội thất; Thiết bị tự lắp ráp; Chiếu sáng trong nhà / ngoài trời, Điện và phụ kiện; Tòa nhà thông minh; Thiết bị & dụng cụ bảo hộ lao động. Tờ rơi của sự kiện (có kèm theo liên kết đăng ký) được đính kèm trong liên kết sau để tham khảo thêm: https://drive.google.com/drive/folders/1zbFJNRY6rQ2DtYah4KmZ-y5TzI9CykvQ?usp=sharing  

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc / câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách liên quan qua địa chỉ Email sau: njumde@eepcindia.net và rsharma@eepcindia.net  

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.