About Us Commercial Events

[06 August 2021] Virtual World Coffee Conclave

Posted on: August 06, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Indian Chamber of International Business (ICIB), in association with the Coffee Board of India, is organizing the Virtual World Coffee Conclave at 19:30-21:30 (Vietnam Time)/ 18:00-20:00hrs (India Time), 6th August 2021.

This is the first initiative that will bring together global names of the coffee industry with focus on exporting coffee from India and inviting global premium coffee producers to enter the India market through joint ventures or establishment of processing units under the Make in India initiative of the Government of India. The leading markets for India's coffee exportsare Italy, Germany, Russia, Belgium, Poland, Turkey, Kuwait, Jordan, USA and Australia with total export value of approximately US$ 500 million in 2020. Meanwhile, India's coffee imports mainly comes from Vietnam, Indonesia, Kenya, China and Cote D’Ivory with total value of approximately US$ 70 million in 2020. This gives a huge potential to both import and export coffee in India, in addition to processing it in India for further distribution to the world markets due to various favorable factors. 

Participation is free-of-charge for all delegates. Interested stakeholders may apparoach the following contact for any further information: Mr Manpreet Singh,  ICIB President on email: president@icib.org.in or register to participate at  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrfumvrT0iHdDoCkgLPd5dC8OrtoLMqoUW. If register successfully, registrants will receive a confirmation email containing his/ her own customized joining link.

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

***** (VIETNAMESE BELOW)

[06 tháng 08 năm 2021] Hội nghị Cà phê Trực tuyến


Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Phòng Thương mại Kinh Doanh Quốc tế Ấn Độ (ICIB), phối hợp với Hội đồng Cà phê Ấn Độ, dự kiến tổ chức Hội nghị Cà phê Trực tuyến vào lúc 19:30-21:30 (Giờ Việt Nam) / 18:00-20:00hrs (Giờ Ấn Độ), ngày 06 tháng 08 năm 2021.

Đây là sáng kiến ​​đầu tiên giúp quy tụ các tên tuổi toàn cầu trong ngành cà phê. Sự kiện tập trung vào mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu cà phê từ Ấn Độ và mời các nhà sản xuất cà phê cao cấp toàn cầu tham gia vào thị trường Ấn Độ thông qua hình thức liên doanh hoặc thành lập các nhà máy chế biến dựa theo sáng kiến "​​Sản xuất tại Ấn Độ" của Chính phủ Ấn Độ. Các thị trường xuất khẩu cà phê hàng đầu của Ấn Độ bao gồm Ý, Đức, Nga, Bỉ, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Jordan, Mỹ và Úc với tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 500 triệu USD vào năm 2020. Trong khi đó, Ấn Độ nhập khẩu cà phê chủ yếu từ Việt Nam, Indonesia, Kenya, Trung Quốc và Bờ biển ngà với tổng trị giá khoảng 70 triệu USD vào năm 2020. Điều này mang lại tiềm năng to lớn cho cả xuất-nhập khẩu cà phê ở Ấn Độ, chưa kể tới tiềm năng của ngành công nghiệp chế biến cà phê tại Ấn Độ nhằm phân phối ra thị trường thế giới.

Đăng kí tham dự là hoàn toàn miễn phí. Các bên liên quan có quan tâm có thể liên hệ với đại diện sau để biết thêm thông tin: Ông Manpreet Singh, Chủ tịch ICIB qua email: president@icib.org.in  hoặc đăng kí tham dự tại đường dẫn:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrfumvrT0iHdDoCkgLPd5dC8OrtoLMqoUW. Sau khi đăng kí tham dự thành công, người đăng ký sẽ nhận được một email xác nhận có chứa liên kết tham gia tùy chỉnh của riêng mình. 

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.