About Us Commercial Events

[27-30 September 2021] Virtual India Electricity Expo 2021

Posted on: September 27, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Engineering Export Promotion Council of India (EEPC India) is organizing the virtual India Electricity Expo 2021 from 27-30 September 2021.

The objective of the Expo is to connect Indian manufacturers and exporters and international buyers in the Electrical Equipment Sector via virtual B2B meetings. The product profile for the show consists of the following: Boilers, Turbines, Generators, Transformers, Transmission Lines, Switchgears, Capacitors, Energy Meters, Instrument Transformers, Surge Arrestors, Stamping & Lamination, Insulators, Insulating Material, Power Electronic Devices, Indicating Instruments, Winding Wires. The flyer of the Expo is enclosed herewith for further reference: https://drive.google.com/drive/folders/1nU4wy1mxqaJw_GVKmrxbULzCdW4gCiXm?usp=sharing 

Interested buyers/visitors can register for free through the link: https://eepcvirtualexpo.com/visitor/ovex_visitor_registration_form/MjA . For further information, please contact via the following email IDs: njumde@eepcindia.net and rsharma@eepcindia.net    

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****
(VIETNAMESE BELOW)

[27-30 tháng 9 năm 2021] Triển lãm Điện lực Ấn Độ trực tuyến 2021

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Kỹ thuật của Ấn Độ (EEPC India) dự kiến tổ chức Triển lãm Điện lực Ấn Độ trực tuyến 2021 từ ngày 27-30 tháng 9 năm 2021.

Mục tiêu của Hội chợ triển lãm là kết nối các nhà sản xuất và xuất khẩu Ấn Độ với doanh nghiệp mua hàng quốc tế trong Lĩnh vực Thiết bị Điện thông qua các cuộc họp B2B trực tuyến. Hồ sơ sản phẩm của triển lãm bao gồm: Nồi hơi, Tua bin, Máy phát điện, Máy biến áp, Đường dây truyền tải điện, Bánh răng chuyển mạch, Tụ điện, Đồng hồ đo năng lượng, Máy biến áp, Bộ chống sét lan truyền, Máy ép và cán mỏng, Chất cách điện, Vật liệu cách điện, Thiết bị điện tử công suất, Dụng cụ chỉ thị, Dây quấn. Tờ rơi về sự kiện được đính kèm để quý đơn vị tham khảo: https://drive.google.com/drive/folders/1nU4wy1mxqaJw_GVKmrxbULzCdW4gCiXm?usp=sharing 

Doanh nghiệp mua hàng/ khách tham dự có quan tâm có thể đăng ký tham gia miễn phí qua đường dẫn sau: https://eepcvirtualexpo.com/visitor/ovex_visitor_registration_form/MjA.  Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua các địa chỉ email sau: njumde@eepcindia.net and rsharma@eepcindia.net    

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.