About Us Commercial Events

[14-16 August 2021] International Gem & Jewellery Show (IGJS), Dubai at Festival Arena

Posted on: August 14, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), an apex body of trade for promotion of exports of gems and jewellery and sponsored by the Ministry of Commerce, is organizing the International Gem & Jewellery Show (IGJS), Dubai at Festival Arena - Dubai Festival City from 14-16 August 2021.

The event will offer an appealing platform to connect over 150 Indian Gems and Jewellery manufacturers with more than 600 International buyers from all segments of the jewellery industry worldwide. The show will feature all product categories of Gems and Jewellery sector including: Plain Gold and Gold Studded Jewellery, Diamond Studded Jewellery, Silver Jewellery , Loose Stones (Diamond & Gemstones). The e-brochure is available in the following link for reference: https://gjepc.org/download/IGJS_Dubai_2021_Brochure_6.5X9.pdf 

Select Hosted Buyers will be provided with Complimentary Hotel Accommodation with breakfast (01 room per company). 

For registration as a Visitor, interested businesses could access the following link: https://intl.gjepc.org/dubai/visitor-registration  

For more information, interested businesses could contact Mr. Anurag Kumar, Asst. Director, International Events at anurag.kumar@gjepcindia.com and Mr. Gaurang Vora, Asst. Manager, International Events at gaurang.vora@gjepcindia.com 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****
(VIETNAMESE BELOW)

[14-16 tháng 8 năm 2021] Hội chợ triển lãm Quốc tế về Đá quý và Trang sức (IGJS), Dubai

Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Đá quý và Trang sức (GJEPC), một cơ quan cấp cao về xúc tiến xuất khẩu đá quý và đồ trang sức được Bộ Công Thương Ấn Độ bảo trợ, dự kiến tổ chức Hội chợ triển lãm Quốc tế về Đá quý và Trang sức (IGJS), Dubai tại Khu Lễ Hội - Thành phố Lễ hội Dubai từ ngày 14-16 tháng 8 năm 2021.

Hội chợ triển lãm sẽ cung cấp một nền tảng hấp dẫn kết nối hơn 150 nhà sản xuất Đá quý và Trang sức Ấn Độ với hơn 600 doanh nghiệp mua hàng Quốc tế từ tất cả các phân khúc của ngành công nghiệp trang sức trên toàn thế giới. Triển lãm sẽ giới thiệu tất cả các danh mục sản phẩm của ngành Đá quý và Trang sức, bao gồm: Trang sức vàng trơn, Trang sức đính kim cương, Trang sức bạc, Trang sức đính đá quý (Kim cương & Đá quý). Tài liệu điện tử  giới thiệu sự kiện có thể truy cập tại liên kết sau để tham khảo: https://gjepc.org/download/IGJS_Dubai_2021_Brochure_6.5X9.pdf  

Các doanh nghiệp mua hàng được chọn sẽ được miễn phí ở khách sạn tại Dubai (có bao gồm bữa sáng) - 01 phòng dành cho mỗi đơn vị được chọn. 

Các công ty có quan tâm tham gia dưới diện "Khách tham quan" có thể đăng ký trực tuyến qua liên kết web: https://intl.gjepc.org/dubai/visitor-registration   

Để biết thêm thông tin cập nhật về sự kiện, các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ ông Anurag Kumar, Phó Giám đốc, Sự kiện Quốc tế qua email: anurag.kumar@gjepcindia.com và ông Gaurang Vora, Phó Giám đốc, Sự kiện Quốc tế qua email: gaurang.vora@gjepcindia.com  

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.