About Us Commercial Events

[22-23 July 2021] 3rd edition of Virtual Retail Supply Chain ExCon

Posted on: July 22, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that PHD Chamber of Commerce and Industry  is organizing the “3rd edition of Virtual Retail Supply Chain ExCon" from 22nd – 23rd July 2021. 

The aim of the event is to offer a virtual platform for Indian and international businesses in the fields of  Supply Chain & Logistics to display their capabilities and products in line with the requirements of the Retail segment and establish business links. Major Highlights of the  Virtual Expo include:
·       Niche Expo on the Global Supply Chain & Logistics Industry 
·       Thematic Sessions on different topics related to the Supply Chain & Logistics industry
·       Key Officials from the Ministries, Departments, Think Tanks shall be joining as Guests and Speakers
·       Participation from the all the leading Indian and global retail, Supply Chain & Logistics companies
·       Numerous B2B meetings among the participating companies and delegates virtual

The brochure of the event is enclosed for further reference: https://drive.google.com/drive/folders/1SV13jMajNStjveouPVX0-zApKPQ28FmL?usp=sharing. Interested participants may register to participate at https://vrsce2021.exposim.io/  

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****

(VIETNAMESE BELOW)

[22 - 23 tháng 7 năm 2021] Hội chợ triển lãm chuỗi cung ứng bán lẻ trực tuyến lần thứ 3

Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD dự kiến tổ chức “Hội chợ triển lãm chuỗi cung ứng bán lẻ trực tuyến lần thứ 3” từ ngày 22 - 23 tháng 7 năm 2021.

Sự kiện được tổ chức với mục đích cung cấp một nền tảng trực tuyến cho các doanh nghiệp Ấn Độ và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Chuỗi cung ứng & Logistics (Hậu cần) trưng bày sản phẩm và thể hiện năng lực đủ đáp ứng yêu cầu của phân khúc Bán lẻ, cũng như cơ hội thiết lập liên kết kinh doanh. Điểm nổi bật chính của Hội chợ triển lãm bao gồm:

· Triển lãm các sản phẩm thuộc Chuỗi cung ứng toàn cầu & ngành Logistics
· Các phiên chuyên đề về các chủ đề khác nhau liên quan đến Chuỗi cung ứng & ngành Logistics
· Các quan chức chủ chốt tới từ các Bộ, Ban, Ngành, Tổ chức Tư vấn sẽ tham gia với tư cách Khách mời và Diễn giả
· Sự tham gia của tất cả các công ty bán lẻ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Chuỗi cung ứng & Logistics hàng đầu của Ấn Độ và toàn cầu
· Các phiên họp giao lưu doanh nghiêp (B2B)  trực tuyến giữa các doanh nghiệp tham gia và các đại biểu

Tài liệu giới thiệu về sự kiện được đính kèm để tham khảo thêm:  https://drive.google.com/drive/folders/1SV13jMajNStjveouPVX0-zApKPQ28FmL?usp=sharing. Các cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham gia tại  https://vrsce2021.exposim.io/.

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ. 

Brochure-3rd Virtual Retail Supply Chain Expo