About Us Commercial Events

INPAS - the Indo Pacific Business Summit

Posted on: July 06, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Confederation of Indian Industry (CII) in partnership with Ministry of External Affairs, Government of India, is organizing the 1st edition of INPAS - the Indo Pacific Business Summit - Developing a Road Map for Shared Prosperity from 06-08 July 2021 over a virtual platform.

The Summit would seek to identify current and future trade and investment opportunities within the region. It is expected to have the participation of Government, Enterprises, Business Chambers, Think Tanks & Academia from all the countries in the region. The focus sectors are Supply Chains, Finance, Connectivity and Logistics, Clean Energy, Clean Technologies, Healthcare and Life Sciences, Skilling, Start-ups, Agriculture and Food Chain, Blue and Marine Economy, Digital Connectivity, MSMEs, and Tourism. The Flyer and the Tentative Program of the Summit are available at the following link: https://drive.google.com/drive/folders/1aQBpY6PoF62TugN4RKMd3Mynf-tC0z0J?usp=sharing 

For more information, interested individuals may approach Mr. Amitabh Shrivastava at email: amitabh.shrivastava@cii.in or visit the portal of CII at: www.cii.in 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

                                                                                                    *****

(VIETNAMESE)

[06-08 tháng 7 năm 2021] Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Ấn Độ - Thái Bình Dương

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) phối hợp với Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ tổ chức phiên bản lần thứ nhất của INPAS - Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Ấn Độ - Thái Bình Dương - Xây dựng Nước đi cho Sự thịnh vượng chung từ ngày 06-08 tháng 7 năm 2021 trên nền tảng trực tuyến.
Hội nghị thượng đỉnh hướng tới việc tìm kiếm các cơ hội thương mại và đầu tư hiện tại và tương lai giữa các quốc gia trong khu vực. Dự kiến ​​sẽ có sự tham gia của đại diện Chính phủ, Doanh nghiệp, Phòng thương mại, Tổ chức tư vấn & Viện hàn lâm từ tất cả các nước trong khu vực. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm Chuỗi cung ứng, Tài chính, Kết nối và Hậu cần, Năng lượng sạch, Công nghệ sạch, Chăm sóc sức khỏe và Khoa học đời sống, Kỹ năng, Khởi nghiệp, Nông nghiệp và Chuỗi thực phẩm, Kinh tế biển, Kết nối kỹ thuật số, Các doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa (MSMEs) và Du lịch. Tờ rơi và Chương trình dự kiến ​​của Hội nghị có thể truy cập tại liên kết sau: https://drive.google.com/drive/folders/1aQBpY6PoF62TugN4RKMd3Mynf-tC0z0J?usp=sharing 

Để biết thêm thông tin, các cá nhân quan tâm có thể liên hệ với ông Amitabh Shrivastava qua email: amitabh.shrivastava@cii.in hoặc truy cập trang web chính thức của CII tại:  www.cii.in  

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ. 


Indo Pacific Business Summit EDM

INPAS- Prog outline