About Us Commercial Events

[27-29 May 2021] Virtual Trade Fair on India Fruits, Vegetables & Floriculture Show

Posted on: May 19, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) is organizing a Virtual Trade Fair on India Fruits, Vegetables & Floriculture Show from 27th - 29th May, 2021.

The objective of the Show is to connect exporters and importers of India with global buyers to promote trade of agricultural products. A copy of the user manual for visiting the Virtual Trade Fair is enclosed for reference and the link for joining the Virtual Trade Fair is as follows: https://vtf.apeda.gov.in (registration of visitors/buyers has started from 1st May 2021).

For more information, interested individual may contact Dr. M Angamuthu, Chairman, APEDA, New Delhi at email: chairman@apeda.gov.in 
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

 

*****
(VIETNAMESE BELOW)

 

[27-29 tháng 5 năm 2021] Hội chợ Thương mại Trực tuyến về Triển lãm Trái cây, Rau và Hoa Ấn Độ  
 
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo rằng Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm Chế biến (APEDA) dự kiến tổ chức Hội chợ Thương mại Trực tuyến về Triển lãm Trái cây, Rau và Hoa Ấn Độ từ ngày 27 - 29/5/2021.

Mục tiêu của sự kiện là kết nối các nhà xuất khẩu và nhập khẩu của Ấn Độ với các khách hàng toàn cầu nhằm thúc đẩy thương mại các sản phẩm nông nghiệp. Bản hướng dẫn sử dụng Cổng tham dự trực tuyến của sự kiện được đính kèm để tham khảo và liên kết để tham gia Hội chợ Thương mại Trực tuyến là như sau: https://vtf.apeda.gov.in (Đã bắt đầu nhận đăng ký tham dự với tư cách là khách tham quan/ doanh nghiệp mua hàng từ ngày 1 tháng 5 năm 2021)

Để biết thêm thông tin, cá nhân có quan tâm có thể liên hệ với Tiến sĩ M. Angamuthu, Chủ tịch, APEDA, New Delhi tại email: chairman@apeda.gov.in  
 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.