About Us Commercial Events

[20 April 2021] A webinar on India - Mekong SME Internationalization Challenge

Posted on: April 19, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and the Asian Development Bank, in partnership with the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) are organizing a webinar on India - Mekong SME Internationalization Challenge from 10:30-11:45 hrs, 20 April 2021 (Vietnam Time). 

The objective of the project is for SMEs to explore opportunities for investment and trade between India and Vietnam, Cambodia & Thailand, promoting regional opportunities for trade and investment by providing necessary support in early growth journey of SMEs exploring international markets. Focus sectors of the webinar are Auto Components, Garment and Textiles, IT and ITES, Healthcare, Agriculture, Food Processing, and Pharmaceutical. Target participants of the webinar: (i) SMEs employing 10 to 200 employees; (ii) SMEs engaged in and/or intending to engage in export or import; (iii) Firms seeking new business alliances, engage in technology and innovations trade or access new market; (iv)Intending to expand distributor network in the program coverage countries; (v) Looking to invest in new market. Benefits to gain from participating in the webinar: (i) Capacity Building training; (ii) Growth plan development support; (iii) Mentoring by trade experts; (iv) Business Networking through matchmaking. Th draft invitation letter for Vietnamese industry from the organizer is attached for further reference.

Interested businesses may obtain more information from the event's official website: https://webinar.ficci.com/indiamekongvietnam/ or register to participate at  http://igmspartnershipregistration.com/registeradv.php 
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

 

*****
(VIETNAMESE BELOW)

 

[20 tháng 4 năm 2021] Hội thảo trực tuyến về Thách thức Quốc tế hóa Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Ấn Độ - Mekong
 
Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội trân trọng thông báo: Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) dự kiến tổ chức hội thảo trực tuyến về Thách thức Quốc tế hóa Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Ấn Độ - Mekong từ 10h30-11h45, 20 tháng 4 năm 2021 (Giờ Việt Nam).

Mục tiêu của dự án là để các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tìm hiểu cơ hội đầu tư và thương mại giữa Ấn Độ với Việt Nam, Campuchia và Thái Lan, thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư trong khu vực bằng những sự hỗ trợ cần thiết trong hành trình tăng trưởng ban đầu của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa khi khám phá thị trường quốc tế. Các lĩnh vực trọng tâm của hội thảo trực tuyến bao gồm: Linh kiện ô tô, Hàng may mặc, CNTT, Chăm sóc sức khỏe, Nông nghiệp, Chế biến thực phẩm và Dược phẩm. Đối tượng tham gia hội thảo trực tuyến bao gồm: (i) Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có quy mô từ 10 đến 200 nhân lực; (ii) Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa hiện đang tham gia và/hoặc có ý định tham gia vào công tác xuất khẩu hoặc nhập khẩu; (iii) Các công ty đang tìm kiếm liên minh kinh doanh mới, tham gia vào thương mại công nghệ và đổi mới hoặc tiếp cận thị trường mới; (iv) Có ý định mở rộng mạng lưới nhà phân phối tại các quốc gia có đại diện doanh nghiệp tham gia chương trình hội thảo này; (v) Tìm cách đầu tư vào thị trường mới. Lợi ích đạt được khi tham gia hội thảo trực tuyến bao gồm: (i) Đào tạo nâng cao năng lực; (ii) Hỗ trợ phát triển kế hoạch tăng trưởng; (iii) Cố vấn bởi các chuyên gia về lĩnh vực thương mại; (iv) Kết nối kinh doanh thông qua các phiên giao lưu doanh nghiệp. Thư mời tham dự do Ban tổ chức gửi tới ngành công nghiệp Việt Nam được đính kèm để tham khảo.

Các doanh nghiệp quan tâm có thể truy cập website chính thức của sự kiện để biết thêm thông tin: https://webinar.ficci.com/indiamekongvietnam/ hoặc đăng ký tham gia tại http://igmspartnershipregistration.com/registeradv.php 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.