About Us Commercial Events

[30 March - 01 April 2021] Virtual India Fair on Printing & Publishing

Posted on: March 31, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the Chemicals & Allied Products Export Promotion Council (CAPEXIL) is organizing the Virtual India Fair on Printing & Publishing  from 30 March - 01 April 2021 on a virtual platform. 

The objective of the Fair is to to connect global Buyers with the elite Indian Exporters dealing in Books, Printing, Publishing, Press & Pre-Press Services. The even will not only provide a platform for an Exhibition but also arrange B2B meet for participants. Detailed profiles of the 30 Indian Exhibitors and the Invitation to the Fair are enclosed herewith for your ready reference.

Interested visitors/ importers/ buyers/ business houses may obtain further information and register to participate via the following link: http://capexil.org/capexil-ppi/html/index.html  
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

 

*****
(VIETNAMESE BELOW)

 

[30 tháng 3 - ngày 1 tháng 4 năm 2021]  Hội chợ In ấn & Xuất bản trực tuyến Ấn Độ
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Hóa chất & Sản phẩm liên quan (CAPEXIL) dự kiến tổ chức Hội chợ In ấn & Xuất bản trực tuyến Ấn Độ từ ngày 30 tháng 3 - ngày 1 tháng 4 năm 2021 trên một nền tảng trực tuyến.

Mục tiêu của Hội chợ là kết nối Doanh nghiệp mua hàng toàn cầu với các Nhà xuất khẩu ưu tú của Ấn Độ có hoạt động kinh doanh trong các Dịch vụ Sách, In ấn, Xuất bản, Báo chí & Hoạt động tiền in ấn. Hội chợ không chỉ cung cấp nền tảng tổ chức Triển lãm mà còn sắp xếp các phiên giao lưu doanh nghiệp B2B cho những đơn vị tham gia. Hồ sơ chi tiết của 30 Nhà triển lãm Ấn Độ và Thư mời tham gia sự kiện trên được đính kèm để tham khảo. 

Cá cá nhân/ nhà nhập khẩu/ doanh nghiệp mua hàng/ khách tham quan có quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tham dự qua liên kết sau: http://capexil.org/capexil-ppi/html/index.html 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.