About Us Commercial Events

[21-23 October 2021] 14th International Railway Equipment Exhibition (IREE 2021)

Posted on: October 21, 2021 | Back | Print

[21-23 October 2021]  14th International Railway Equipment Exhibition (IREE 2021)
 
The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the next edition of IREE - 14th International Railway Equipment Exhibition (IREE 2021) is scheduled to be held from 21-23 October 2021 in New Delhi by the Confederation of Indian Industry (CII) in association with the Ministry of Railways, Government of India. 

IREE is the only event in India for the Rail Transportation Sector with active involvement and participation of Indian Railways, which is the third largest rail network in the world, operating over 12,000 trains to carry over 23 million passengers per day connecting about 8000 stations spread across India.  Indian Railways run 7000 freight trains per day carrying over 3 million tonnes of freight every day. With its continuous upgradation and modernisation plans, Indian Railways offers opportunities in Suburban corridor projects, High Speed train projects, dedicated freight lines – port/mining lines, rolling stock including train sets and locomotives/ coaches manufacturing and maintenance, railway electrification, signalling systems, improvement of terminals and managing freight terminals and development of passenger terminals. 

Indian Railways (IR) will put up the largest IR Pavilion at IREE, showcasing its strengths and future requirements including development of new vendors and suppliers for its modernisation plans.  In addition to the IR Pavilion, IREE attracts participation of over 500 companies from 20 countries spread across an area of around 30,000 sqm. 

International Rail Conference (IRC 2021), an international conference for the rail transportation sector, is also being organised concurrently with IREE 2021 which would be addressed by experts from India and overseas, to update on the latest innovations and suitable upgradation technologies for Indian Railways.  IRC is expected to be attended by over 500 delegates from Indian Railways and the Rail Transportation Industry.
 
Introductory brief is available through the following link: https://drive.google.com/drive/folders/18zOmhnV4kXqmmvUFRyeunX57gpCk5CxA?usp=sharing 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****
(VIETNAMESE BELOW)

[21-23 tháng 10 năm 2021] Triển lãm India e-biz
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Phiên bản tiếp theo của IREE - Triển lãm thiết bị đường sắt quốc tế lần thứ 14 (IREE 2021) dự kiến ​​được tổ chức từ ngày 21-23 tháng 10 năm 2021 tại New Delhi bởi Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) phối hợp với Bộ Đường sắt, Chính phủ Ấn Độ tổ chức.

IREE là sự kiện duy nhất tại Ấn Độ dành cho ngành Vận tải Đường sắt với sự chủ động tham gia của Tổng công ty Đường sắt Ấn Độ, cũng là mạng lưới vận hành đường sắt lớn thứ ba trên thế giới, vận hành hơn 12.000 chuyến tàu chuyên chở hơn 23 triệu lượt hành khách mỗi ngày, kết nối với khoảng 8000 ga trải rộng khắp Ấn Độ. Đường sắt Ấn Độ chạy 7000 chuyến tàu hàng và vận chuyển hơn 3 triệu tấn hàng hóa mỗi ngày. Với các kế hoạch nâng cấp và hiện đại hóa liên tục, Đường sắt Ấn Độ mang đến cơ hội trong các dự án hành lang ngoại ô, dự án tàu cao tốc, các tuyến vận tải chuyên dụng - cảng / đường khai thác, toa xe bao gồm các đoàn tàu và đầu máy / toa xe sản xuất và bảo trì, điện khí hóa, hệ thống tín hiệu, cải tạo nhà ga và quản lý nhà ga hàng hóa, phát triển nhà ga hành khách.

Tổng công ty Đường sắt Ấn Độ (IR) sẽ đặt gian hàng lớn nhất tại IREE, trưng bày tài liệu về các điểm mạnh và các yêu cầu trong tương lai của hãng, bao gồm cả việc phát triển các nhà cung cấp và nhà cung cấp mới cho các kế hoạch hiện đại hóa trong tương lai. Ngoài ra, IREE dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của hơn 500 công ty đến từ 20 quốc gia vào trên diện tích trải dài khoảng 30.000 m2.

Hội nghị Đường sắt Quốc tế (IRC 2021), một hội nghị quốc tế dành cho lĩnh vực vận tải đường sắt, cũng dự kiến được tổ chức đồng thời với IREE 2021, sẽ có sự tham gia của các chuyên gia từ Ấn Độ và nước ngoài, nhằm cập nhật những cải tiến mới nhất và công nghệ nâng cấp phù hợp cho Đường sắt Ấn Độ. IRC dự kiến ​​sẽ có sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ Đường sắt Ấn Độ và Ngành Vận tải Đường sắt.

Tài liệu giơí thiệu về sự kiện có thể truy cập được tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/18zOmhnV4kXqmmvUFRyeunX57gpCk5CxA?usp=sharing 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.