About Us Commercial Events

[24-25 March 2021] INDIA HITECH EXPO

Posted on: March 24, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the INDIA HITECH EXPO & Virtual Business Meetings for the ICT Sector with dedicated Conference Sessions  on the “Opportunities for India-Oceania & Asean countries in the IT Sector” is being organized from 24-25 March, 2021 by the Electronics and Computer Software Export Promotion Council of India (ESC).

The objective of the event is to gather the 150+ top-notch Indian IT companies and international business in the field under one roof to explore cooperation opportunities. The following sectors to be covered are: Cloud Computing, Cyber Security, Robotic Process, Automation, Fintech, Big Data Analytics, AI / Blockchain, Health IT, Edutech, Animation / Films / Gaming / AR / VR, Web & Mobile Apps. The flyer of the event is available through the following link: https://drive.google.com/drive/folders/16awNGRELt26zBy4dOLoH7aKnQI9LxLgJ?usp=sharing 

Interested  companies / buyers / delegates can register for complimentary participation at https://bit.ly/2KMMLEc
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

 

*****
(VIETNAMESE BELOW)

 

[24-25 tháng 3 năm 2021] Triển lãm & Giao lưu thương mại trực tuyến HITECH dành cho lĩnh vực CNTT
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Triển lãm & Giao lưu thương mại trực tuyến HITECH dành cho lĩnh vực CNTT với các Phiên hội thảo riêng về “Cơ hội cho các nước Ấn Độ-Châu Đại Dương & ASEAN trong lĩnh vực CNTT” dự kiến được tổ chức từ ngày 24-25 tháng 3 năm 2021 bởi Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Phần mềm Máy tính và Điện tử của Ấn Độ (ESC).

Mục tiêu của sự kiện là quy tụ hơn 150 công ty CNTT hàng đầu của Ấn Độ và doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực này dưới cùng một nền tảng để tìm hiểu các cơ hội hợp tác. Các lĩnh vực được đề cập tới bao gồm: Điện toán đám mây, An ninh mạng, Quy trình robot, Tự động hóa, Công nghệ tài chính, Phân tích dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo/ Blockchain, CNTT trong lĩnh vực y tế, Công nghệ giáo dục, Hoạt hình / Phim / Trò chơi / Thực tế ảo, Ứng dụng web và Thiết bị di động. Tờ rơi của sự kiện có thể truy cập được thông qua liên kết sau: https://drive.google.com/drive/folders/16awNGRELt26zBy4dOLoH7aKnQI9LxLgJ?usp=sharing 

Các công ty / người mua / đại biểu quan tâm có thể đăng ký tham dự miễn phí tại: https://bit.ly/2KMMLEc 
 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.