About Us Commercial Events

[15-17 March 2021] India e-biz Expo

Posted on: March 15, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the Confederation of Indian Industry (CII) is organizing the “India e-biz Expo” from 15th – 17th March, 2021 on ‘Virtual Platform’ focusing on Indian Textile products and Machinery.
 
The aim of the Expo is to bring all Indian exporters and international importers in the Textile products and Machinery sector under on roof for seeking business opportunities. Interested individuals may register via the following link: https://bit.ly/3kOJkuA 
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****

(VIETNAMESE BELOW)

[15-17 tháng 3 năm 2021] Triển lãm India e-biz
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) dự kiến tổ chức “Triển lãm India e-biz” từ ngày 15-17 tháng 3 năm 2021 trên ‘Nền tảng trực tuyến’ tập trung vào các sản phẩm Dệt may và Máy móc của Ấn Độ.
 
Mục tiêu của Hội chợ triển lãm là nhằm tập hợp các nhà xuất khẩu Ấn Độ và các nhà nhập khẩu quốc tế trong lĩnh vực Máy móc và Sản phẩm dệt may để tạo cơ hội tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Các cá nhân quan tâm có thể đăng ký qua link sau: https://bit.ly/3kOJkuA 
 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.