About Us Commercial Events

[17-19 March 2021] India-ASEAN Food, Beverages & Packaging Virtual Expo

Posted on: March 03, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) with the support of the Ministry of Commerce & Industry, Government of India is organizing the “India-ASEAN Food, Beverages & Packaging Virtual Expo” from 17-19 March 2021.

The objective of the Expo is to showcase Indian & Beverages sector and enhancing exports from India to ASEAN region by connecting Indian producers and exporters with buyers and importers in the ASEAN Regions in the field and building long-term business relationships. This will be an excellent platform where importers of various food products from ASEAN countries will meet virtually meet with Indian Food and Beverages Manufacturers, Suppliers and Packaging services to discuss business partnership.  The brochure is attached herewith for further reference: 
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****

(VIETNAMESE BELOW)

[17-19 tháng 3 năm 2021] “Hội chợ triển lãm trực tuyến v
ề Thực phẩm, Đồ uống & Bao bì Ấn Độ-ASEAN”
 
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Liên hiệp các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (ASSOCHAM) với sự hỗ trợ của Bộ Thương mại & Công nghiệp, Chính phủ Ấn Độ dự kiến tổ chức “Hội chợ triển lãm trực tuyến về Thực phẩm, Đồ uống & Bao bì Ấn Độ-ASEAN” từ ngày 17-19 tháng 3 năm 2021.

Mục tiêu của Hội chợ là giới thiệu lĩnh vực Đồ uống & giải khát của Ấn Độ và tăng cường xuất khẩu từ Ấn Độ sang khu vực ASEAN thông qua kết nối các nhà sản xuất và xuất khẩu Ấn Độ với doanh nghiệp mua hàng và nhập khẩu trong Khu vực ASEAN trong lĩnh vực này và xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài. Đây sẽ là một nền tảng hoàn hảo, nơi các nhà nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm khác nhau từ các nước ASEAN sẽ gặp gỡ với các Nhà sản xuấ và Nhà cung cấp Dịch vụ Đóng gói Thực phẩm và Đồ uống Ấn Độ để thảo luận về quan hệ hợp tác kinh doanh. Tài liệu được đính kèm theo đây để tham khảo thêm:
 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.