About Us Commercial Events

[18-19 March 2021] Tourism Investors Summit 2021 with the theme "Indian Tourism: Offering Multitude Investment Opportunities"

Posted on: March 18, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the Confederation of Indian Industry (CII) is organizing the Tourism Investors Summit 2021 with the theme "Indian Tourism: Offering Multitude Investment Opportunities" from 18-19 March 2021 over a digital platform. 

The aim of the Summit is to promote India as the "Investment Destination" and attract investment opportunities in the tourism sector of India. The Summit will be an amalgamation of discussions covering a wider eco-system of the Tourism Industry highlighting India's tourism potential and investible projects. This platform will provide an opportunity for developing ties and learning from each other on how businesses from both countries can benefit from the string growth of the regions.

Interested stakeholders may contact the following officer for further information about the event: Ms. Neerja Bhatia, Executive Director, CII at email: neerja.bhatia@cii.in  
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

 

*****
(VIETNAMESE BELOW)

 

[18-19 tháng 3 năm 2021Hội nghị thượng đỉnh Các nhà đầu tư Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Ấn Độ: Mang lại nhiều cơ hội đầu tư”
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) dự kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Các nhà đầu tư Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Ấn Độ: Mang lại nhiều cơ hội đầu tư” từ ngày 18-19 tháng 3 năm 2021 trên nền tảng kỹ thuật số.

Mục tiêu của Hội nghị là đẩy mạnh hình ảnh Ấn Độ trở thành "Điểm đến đầu tư" và thu hút các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Ấn Độ. Hội nghị thượng đỉnh sẽ là sự kết hợp của các cuộc thảo luận về một hệ thống sinh thái rộng lớn hơn của Ngành Du lịch, nêu bật tiềm năng du lịch của Ấn Độ và các dự án có thể đầu tư. Nền tảng này sẽ tạo cơ hội để phát triển mối quan hệ và học hỏi lẫn nhau về cách các doanh nghiệp của cả hai quốc gia có thể hưởng lợi từ sự tăng trưởng của các khu vực.
Để biết thêm thông tin chi tiết, các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ bà Neerja Bhatia, CII qua email: neerja.bhatia@cii.in  
 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.