About Us Commercial Events

[09-12 March 2021] Virtual India Subcontracting Expo 2021

Posted on: March 09, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the Engineering Export Promotion Council of India (EEPC India) is organizing the Virtual  India Subcontracting Expo 2021 from 09-12 March 2021 over a virtual platform. 

The aim of the event is to connect Indian manufacturers and international buyers of the following product categories: Metal Working and Metal Processing; Mechanical and Electromechanical; Sub-assemblies; Hydraulics and Pneumatics; Motion and Drives; Metal Finishing and Heat Treatment; Electricals and Electronics; Dies, Tools, Gauges and Testing; Plastic, Rubber and Polymer Engineering; and Miscellaneous. The Visitor promotion flyer specially designed for online registration of buyer/visitor, and the list of participating Indian companies are enclosed herewith for your reference: 

More information could be obtained from the official event's website:
http://subcontractingshow.eepc.expoplatform.com/.Interested businesses could register to participate in the following link: https://subcontractingshow.eepc.expoplatform.com/index/registration  
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

 

*****

(VIETNAMESE BELOW)
 
[09-12 tháng 3 năm 2021Hội chợ Thầu Phụ Ấn Độ trực tuyến 2021 
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Kỹ thuật của Ấn Độ (EEPC India) dự kiến tổ chức Hội chợ Thầu Phụ Ấn Độ trực tuyến 2021 từ ngày 09 - 12 tháng 3 năm 2021 trên một nền tảng trực truyến. 

Mục đích của sự kiện là kết nối các nhà sản xuất Ấn Độ và  doanh nghiệp mua hàng quốc tế thuộc các danh mục sản phẩm sau: Gia công kim loại và Chế tác kim loại; Cơ khí và Cơ điện; Lắp ráp phụ; Thủy lực và Khí nén; Chuyển động và Truyền động; Hoàn thiện kim loại và Xử lý nhiệt; Điện và Điện tử; Khuôn, Dụng cụ, Đồng hồ đo và Thử nghiệm; Kỹ thuật nhựa, cao su và polyme; và Các sản phẩm liên quan khác. Tờ quảng cáo gửi Khách tham quan được thiết kế đặc biệt cho việc đăng ký trực tuyến của doanh nghiệp mua hàng/ khách tham quan, và danh sách các công ty Ấn Độ tham gia được đính kèm theo đây để tham khảo: 

Để biết thêm thông tin, doanh nghiệp quan tâm có thể truy cập trang web chính thức của sự kiện: http://subcontractingshow.eepc.expoplatform.com/. Doanh nghiệp quan tâm cũng có thể đăng ký tham gia theo đường dẫn sau: https://subcontractingshow.eepc.expoplatform.com/index/registration
      
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.