About Us Commercial Events

[02-04 March 2021] 2nd Maritime India Summit (MIS)

Posted on: March 24, 2021 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate virtually the Second Edition of the Maritime India Summit (MIS) being organised by Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India from 2-4 March 2021. The event will be attended by stakeholders in the maritime sector from across the world. The Virtual Exhibition along with exclusive demo sessions will showcase the latest technology, products, and services as well as help disseminate knowledge about the latest developments in the maritime sector. The event will provide a platform for the partner countries and leading global maritime organisations to explore business opportunities and showcase their strengths in the maritime sector. The conference will also project vast investment opportunities in each of the Indian maritime states and union territories. On the margins of MIS-2021, a sideline event "Chabhar Day" will be organised, followed by two webinar sessions on Chabhar and its role in trade promotion and regional connectivity.
 
For Registration, please visit:
 
Visitors- https://bit.ly/3pBLcrk 
 
Exhibitors- https://bit.ly/2NG2cPU 
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.
 
***

(VIETNAMESE BELOW)
 
[2-4 tháng 3 năm 2021] Hội nghị thượng đỉnh Hàng hải Ấn Độ (MIS)
 
Thủ tướng Shri Narendra Modi sẽ khai mạc Phiên bản thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Hàng hải Ấn Độ (MIS) do Bộ Cảng, Vận tải biển và Đường thủy, Chính phủ Ấn Độ tổ chức từ ngày 2-4 tháng 3 năm 2021. Sự kiện sẽ có sự tham gia của các bên liên quan trong lĩnh vực hàng hải tới từ khắp nơi trên thế giới. Triển lãm trực tuyến cùng với các phiên demo độc quyền sẽ giới thiệu công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới nhất cũng như giúp phổ biến kiến ​​thức về những phát triển mới nhất trong lĩnh vực hàng hải. Sự kiện này sẽ tạo cơ hội cho các quốc gia đối tác và các tổ chức hàng hải toàn cầu hàng đầu khám phá các cơ hội kinh doanh và giới thiệu thế mạnh của họ trong lĩnh vực hàng hải. Hội nghị cũng sẽ dự báo các cơ hội đầu tư rộng lớn vào từng bang và vùng lãnh thổ trên biển của Ấn Độ. Bên lề sự kiện MIS-2021, "Ngày lễ Chabhar" sẽ được tổ chức, theo sau là hai phiên hội thảo trên web về Chabhar và vai trò của trong xúc tiến thương mại và kết nối khu vực.
 
Để đăng kí tham dự, vui lòng truy cập:
 
Khách tham quan - https://bit.ly/3pBLcrk 
 
Nhà triển lãm- https://bit.ly/2NG2cPU  
   
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.