About Us Commercial Events

[24-25 March, 2021] 21st INDIASOFT

Posted on: March 24, 2021 | Back | Print

The Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC) of India will be organising its 21st edition of its flagship event - INDIASOFT - International IT Exhibition & Conference to be held on 24-25 March, 2021 in New Delhi, India. The Council has decided to have a hybrid model of its next edition of Indiasoft, which includes physical version as well as virtual platform version and would request prospective buyers to indicate their interest to join virtually or physically.

INDIASOFT 2021 will focus on new and innovative technologies and solutions from over 200 Indian companies from various important clusters of India participating at the event, showcasing world class software, solutions and services in various IT verticals including Customized Software Development, Artificial Intelligence (AI), AR/VR, Cyber Security, Cloud Computing, Blockchain, FinTech, Web & Mobile Application Development / Automation / Embedded Systems/ Digitization, Gaming & Animation etc.

For any further information/clarification, interested participants may contact Mr. Gurmeet Singh, Executive Director, Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC) at tel: +91-11-47480000, email:info@escindia.com, or visit the event's web page: http://www.indiasoft.org

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****

(VIETNAMESE BELOW)

[24-25 tháng 3 năm 2021] INDIASOFT lần thứ 21

Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Phần mềm Máy tính và Điện tử (ESC) của Ấn Độ dự kiến tổ chức phiên bản thứ 21 của sự kiện INDIASOFT - Triển lãm & Hội nghị CNTT Quốc tế vào ngày 24-25 tháng 3 năm 2021 tại New Delhi, Ấn Độ. Hội đồng đã quyết định có một mô hình hỗn hợp đối với phiên bản tiếp theo của Indiasoft, bao gồm phiên bản tổ chức ngoài trời cũng như phiên bản trực tuyến và sẽ yêu cầu những doanh nghiệp mua hàng tiềm năng cho biết họ mong muốn tham gia phiên bản nào.

INDIASOFT 2021 sẽ tập trung vào công nghệ và giải pháp mới sáng tạo của hơn 200 công ty Ấn Độ thuộc các cụm dịch vụ quan trọng của Ấn Độ tham gia sự kiện, giới thiệu phần mềm, giải pháp và dịch vụ đẳng cấp thế giới trong các lĩnh vực CNTT, bao gồm: Tùy chỉnh phát triển phần mềm, Trí tuệ nhân tạo (AI), AR / VR, An ninh mạng, Điện toán đám mây, Blockchain, Công nghệ tài chính, Phát triển ứng dụng web & di động / Tự động hóa / Hệ thống nhúng / Số hóa, Trò chơi & Hoạt hình, v.v.

Để biết thêm thông tin, cá nhân có quan tâm có thể liên hệ với ông Gurmeet Singh, Giám đốc điều hành, Hội đồng xúc tiến xuất khẩu phần mềm máy tính và điện tử (ESC) theo số điện thoại: + 91-11-47480000, email: info@escindia.com, hoặc truy cập trang web của sự kiện:

http://www.indiasoft.org

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.