About Us Events/Photo Gallery

India@75: Visit of INS Sahyadri and INS Kadmatt to Vietnam

Posted on: June 24, 2022 | Back | Print

The Indian Naval Ships SAHYADRI and KADMATT arrived at Nha Rong Port at Ho Chi Minh City on 24 June 2022 on a three-day goodwill visit to Vietnam. The visit of the two ships is an important part of the naval exchanges between India and Vietnam and reflect the deepening Defence Partnership between the two countries as they celebrate the 50 years of their diplomatic ties.
 
Ambassador Pranay Verma visited INS SAHYADRI at the Nha Rong Port in Ho Chi Minh City on 25 June 2022 and interacted with the leaders and crew members of the visiting Indian Naval Ships. He also hosted a dinner reception together with Flag Officer Commanding of Eastern Fleet of Indian Navy, Rear Admiral Sanjay Bhalla on-board INS Sahyadri. Senior officials from Vietnam People’s Navy and People’s Committee of HCM City, along with members of Indian diaspora in Vietnam, joined the event.
 
***
 
Hai tàu Hải quân Ấn Độ SAHYADRI và KADMATT đã đến Cảng Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam vào ngày 24 tháng 6 năm 2022. Chuyến thăm của hai tàu là một phần quan trọng trong giao lưu hải quân giữa Ấn Độ và Việt Nam và phản ánh quan hệ Đối tác Quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa hai nước.
 
Đại sứ Pranay Verma đã đến thăm tàu INS Sahyadri tại Cảng Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 6 năm 2022 và giao lưu với lãnh đạo và thuyền viên các tàu Hải quân Ấn Độ đến thăm. Đại sứ cũng tổ chức tiệc chiêu đãi cùng với Sĩ quan chỉ huy hạm đội phía Đông của Hải quân Ấn Độ, Chuẩn Đô đốc Sanjay Bhalla trên tàu INS Sahyadri. Các quan chức cấp cao của Hải quân Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các thành viên cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam, đã tham gia sự kiện này.

 Go to Top
Events/Photo Gallery