About Us Events/Photo Gallery

India@75: Inauguration of QIP Project in Lao Cai Province

Posted on: June 23, 2022 | Back | Print

During his recent visit to Lao Cai Province, Ambassador Pranay Verma inaugurated the Quick Impact Project (QIP) for construction of a new classroom and dining block at Trung Chai Commune Kindergarten in Sa Pa, jointly with the Minister-Chairman of Commission for Ethnic Minority Affairs of Vietnam, H.E. Mr. Hau A Lenh on 23 June 2022.
 
The project was completed in less than six months with grant assistance of Government of India and creates a valuable infrastructure for children’s education at the community level. The new facility is another vivid example of how India’s QIPs continue to contribute to Vietnam’s Sustainable Development Goals.
 
***
Trong chuyến thăm tỉnh Lào Cai gần đây, Đại sứ Pranay Verma đã khánh thành Dự án Tác động nhanh (QIP) xây dựng một phòng học và nhà ăn mới tại Trường Mầm non xã Trung Chải, Sa Pa cùng với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh vào ngày 23 tháng 6 năm 2022.
 
Dự án được hoàn thành trong vòng chưa đầy sáu tháng với sự hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ, tạo ra một cơ sở hạ tầng có giá trị cho giáo dục trẻ em ở cấp cộng đồng. Cơ sở mới là một ví dụ sinh động khác về cách các QIP của Ấn Độ tiếp tục đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam.
 
 

Go to Top
Events/Photo Gallery