About Us Events/Photo Gallery

3rd ICWA-VASS Annual Dialogue in Hanoi

Posted on: May 26, 2022 | Back | Print

The 3rd Annual Dialogue between premier academies of India and Vietnam, the Indian Council of World Affairs (ICWA) and the Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) was held on 26 May 2022 in Hanoi. Director General of ICWA, Ambassador Vijay Thakur Singh led the delegation of Indian scholars, while Vice President of VASS Dr. Dang Xuan Thanh led the Vietnamese delegation during the dialogue.
This edition of dialogue coincided with the 50th anniversary of the establishment of India-Vietnam Diplomatic Relations and was themed as “Strengthening Vietnam-India Comprehensive Strategic Partnership”. Discussions covered a wide-range of bilateral, regional and global issues of shared interest. Scholars from both sides agreed that on the foundations of deep mutual trust and understanding, India-Vietnam relations are poised to grow stronger amidst the emerging geo-political and geo-economic trends in the region and the world.
During the visit, DG ICWA also met the President of VASS, H.E. Mr. Bui Nhat Quang.
 
***
 
Đối thoại thường niên lần thứ 3 giữa các viện hàn lâm hàng đầu của Ấn Độ và Việt Nam, Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ (ICWA) và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội. Chủ tịch ICWA, Đại sứ Vijay Thakur Singh dẫn đầu đoàn học giả Ấn Độ, trong khi Phó Chủ tịch VASS, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh dẫn đầu đoàn Việt Nam trong buổi đối thoại.
Lần đối thoại này trùng với dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ và được lấy chủ đề là “Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ”. Các cuộc thảo luận bao gồm một loạt các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Các học giả hai bên nhất trí rằng trên nền tảng của sự tin cậy và hiểu biết sâu sắc lẫn nhau, quan hệ Ấn Độ - Việt Nam sẵn sàng phát triển mạnh mẽ hơn trong bối cảnh các xu hướng địa chính trị và địa kinh tế đang nổi lên ở khu vực và trên thế giới.
Trong chuyến thăm, Chủ tịch ICWA cũng đã chào xã giao Chủ tịch VASS, Ông Bùi Nhật Quang.
 

Go to Top