About Us Events/Photo Gallery

India@75: Ambassador's Visit to Quang Ninh Province

Posted on: May 21, 2022 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma visited Quang Ninh province on 21 May 2022 and held discussions with Party Secretary of the province H.E. Mr. Nguyen Xuan Ky on wide-ranging collaborations between the two sides. They agreed to organize a number of events this year to mark the 50 years of India-Vietnam diplomatic relations and 75 years of India’s Independence, and to promote trade, tourism and cultural exchanges, including the celebration of the International Day of Yoga in Quang Ninh province.
***
Đại sứ Pranay Verma đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 21 tháng Năm năm 2022 và có buổi họp với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký về hợp tác sâu rộng giữa hai nước. Hai bên đã thỏa thuận tổ chức một loạt các hoạt động trong năm nay để đánh dấu Lễ Kỷ niệm 50 năm Quan hệ Ngoại giao Ấn Độ - Việt Nam và 75 năm ngày Độc lập của Ấn Độ, đồng thời để thúc đẩy thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa, trong đó có dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Quảng Ninh.
 
Go to Top