About Us Events/Photo Gallery

India@75: Vesak Day Celebrations

Posted on: May 15, 2022 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma paid respects at the Quan Su Pagoda in Hanoi and joined the Vesak Day celebrations organized by the Vietnam Buddhist Sangha on 15 May 2022. In media interactions during the event, Ambassador reaffirmed the age-old Buddhist linkages between India and Vietnam and their importance in promoting people-to-people exchanges in modern times.
***
Đại sứ Pranay Verma đã tới thăm chùa Quán Sứ tại Hà Nội vào ngày 15 tháng Năm năm 2022 và tham dự Đại lễ Phật đản được tổ chức bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong các cuộc tiếp xúc với truyền thông, Đại sứ đã nhấn mạnh lại mối liên kết Phật giáo lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam và tầm quan trọng của liên kết này trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân trong thời đại hiện nay.


Go to Top