About Us Events/Photo Gallery

India@75: Ambassador's Visit to Khanh Hoa Province for Tourism Promotion Event

Posted on: May 09, 2022 | Back | Print

During his visit to Khanh Hoa Province on 9 May 2022, Ambassador Pranay Verma met the Provincial People’s Committee Chairman H.E. Mr. Nguyen Tan Tuan and discussed possibilities for bilateral cooperation in wide-ranging areas including trade, investment and tourism. Chairman of Khanh Hoa Province also hosted Ambassador over a working dinner.
During the visit, Ambassador delivered remarks at a Tourism promotion event organized by the Consulate General of India in partnership with the Khanh Hoa Provincial Government. He highlighted various tourism opportunities in India, including our shared Buddhist heritage, for Vietnamese visitors. Vice Chairman of Khanh Hoa Province, Mr. Le Huu Hoang also participated. Representatives from India’s Ministry of Tourism and State Government of Rajasthan joined online. The event included a B2B interaction between the tour and travel operators from both countries.
***
Trong chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, Đại sứ Pranay Verma đã gặp Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trao đổi về các khả năng hợp tác song phương trong các lĩnh vực rộng lớn bao gồm thương mại, đầu tư và du lịch. Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng đã mời Đại sứ tới tiệc tối chiêu đãi.
Trong chuyến thăm, Đại sứ đã phát biểu tại sự kiện xúc tiến Du lịch do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ phối hợp với Chính quyền tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Đại sứ nhấn mạnh các cơ hội du lịch khác nhau ở Ấn Độ, bao gồm cả di sản Phật giáo chung của hai nước, dành cho du khách Việt Nam. Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng cũng tham gia. Đại diện từ Bộ Du lịch của Ấn Độ và Chính quyền bang Rajasthan đã tham gia trực tuyến. Sự kiện này bao gồm sự tương tác B2B giữa các công ty du lịch và lữ hành từ cả hai nước.Go to Top