About Us Events/Photo Gallery

India@75: Celebration of Gurudev Tagore's Birth Anniversary

Posted on: May 07, 2022 | Back | Print

On the occasion of the 161st birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore, Ambassador Pranay Verma paid floral tributes to Gurudev’s bust at the National Museum of Literature in Hanoi.

To mark the occasion and to celebrate the #AzadiKaAmritMahotsav, the Embassy and the Swami Vivekananda Culture Centre in Hanoi also organized a webinar on Gurudev Tagore’s contributions to India-Vietnam relations. Prominent Vietnamese and Indian scholars - including the Chairman of Vietnam Writers’ Association, Mr. Nguyen Quang Thieu, Dr. Do Thu Ha from University of Social Sciences in Hanoi and Dr. Om Prakash from India’s Gautam Buddha University - shared their thoughts about the life and vision of Gurudev. In his opening remarks, Ambassador reflected on the deep imprint Gurudev Tagore’s visit to Vietnam in June 1929 left on the intellectual exchanges as well as the national movements of India and Vietnam.
***
Nhân kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Gurudev Rabindranath Tagore, Đại sứ Pranay Verma đã bày tỏ lòng kính trọng với tượng Gurudev tại Bảo tàng Văn học Việt Nam tại Hà Nội.

Để đánh dấu sự kiện này và để kỷ niệm 75 năm ngày Độc lập Ấn Độ, Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda tại Hà Nội cũng đã tổ chức hội thảo trực tuyến về những đóng góp của Gurudev Tagore cho quan hệ Ấn Độ-Việt Nam. Các học giả nổi tiếng của Việt Nam và Ấn Độ - bao gồm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Quang Thiều, Tiến sĩ Đỗ Thu Hà từ trường ĐH KHXHNV và Tiến sĩ Om Prakash từ Đại học Gautam Buddha của Ấn Độ - đã chia sẻ những suy nghĩ của họ về cuộc đời và tầm nhìn của Gurudev. Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ phản ánh ảnh hưởng sâu sắc của chuyến thăm Việt Nam của Gurudev Tagore vào tháng 6 năm 1929 đối với trao đổi học thuật cũng như phong trào quốc gia của Ấn Độ và Việt Nam.Go to Top