About Us Events/Photo Gallery

India@75: Inauguration of Quick Impact Project in Nghe An Province

Posted on: April 17, 2023 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma visited Nghe An province on 14 April 2022 to inaugurate the new building with six classroom blocks at the Ma Thanh Kindergarten in Yan Thanh district, constructed with the grant assistance from Government of India under the Quick Impact Project (QIP) programme. The project contributes to the efforts of the local government in developing educational infrastructure at grassroots level.
India’s development partnership with Vietnam is an important dimension of our Comprehensive Strategic Partnership and its people-centric character.
***
Đại sứ Pranay Verma đã đến thăm tỉnh Nghệ An vào ngày 14 tháng 4 năm 2022 để khánh thành tòa nhà mới với sáu dãy phòng học tại Trường Mầm non Mã Thành, huyện Yên Thành, được xây dựng với sự hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ trong khuôn khổ Chương trình Dự án Tác động Nhanh (QIP). Dự án góp phần vào nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục ở cấp cơ sở.
Quan hệ đối tác phát triển của Ấn Độ với Việt Nam là một khía cạnh quan trọng trong Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và lấy người dân làm trung tâm giữa hai nước.
 
May be an image of 11 people and people standing
 
May be an image of 3 people, people standing and flower
 
May be an image of 8 people, people standing and outdoors
 
 

Go to Top