About Us Events/Photo Gallery

India@75: Inauguration of Quick Impact Project in Thanh Hoa Province

Posted on: April 17, 2022 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma visited Thanh Hoa province on 14 April 2022 and inaugurated a new hall for specialized activities at Hoang Quy Secondary School in Hoang Hoa district constructed with Indian grant assistance under the Quick Impact Project (QIP) programme. The new facility will assist the school in creating an archive of its history and achievements and will also house educational material for students to learn about the Indian culture and cultures of other countries.
During the visit, Chairman of Thanh Hoa Provincial People’s Committee, H.E. Mr. Do Minh Tuan hosted a lunch meeting for Ambassador, during which both sides discussed possibilities for wide-ranging cooperation. Vice Chairman of Thanh Hoa Provincial People’s Committee, Mr. Mai Xuan Lien was also present.
***
Đại sứ Pranay Verma đã đến thăm tỉnh Thanh Hóa vào ngày 14 tháng 4 năm 2022 và khánh thành hội trường mới dành cho các hoạt động chuyên biệt tại Trường THCS Hoằng Quý tại Hoằng Hóa được xây dựng với sự hỗ trợ tài trợ của Ấn Độ trong khuôn khổ Chương trình Dự án Tác động Nhanh (QIP). Cơ sở mới sẽ hỗ trợ nhà trường tạo ra một kho lưu trữ về lịch sử và thành tựu của trường, đồng thời cũng là nơi lưu trữ tài liệu giáo dục để học sinh tìm hiểu về văn hóa Ấn Độ và văn hóa của các quốc gia khác.
Trong chuyến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Ông Đỗ Minh Tuấn đã chủ trì buổi họp ăn trưa cho Đại sứ, trong đó hai bên thảo luận về các khả năng hợp tác sâu rộng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liên cũng có mặt.
 
May be an image of 1 person, flower and text that says
 
 
May be an image of 11 people and people standing
 
May be an image of 2 people and people standing
 
May be an image of 3 people and people standing
 
May be an image of 8 people, people standing and text that says
 
May be an image of 4 people, people standing and indoor

Go to Top