About Us Events/Photo Gallery

India@75: Webinar to Explore Trade and Investment Opportunities between Haryana and Nghe An Province

Posted on: March 30, 2022 | Back | Print

The Embassy of India in Hanoi, in partnership with the State Government of Haryana and Nghe An Provincial People’s Committee, hosted a webinar on 30 March 2022 to explore trade and investment opportunities between Haryana and Nghe An. Both sides discussed cooperation in several potential areas, including manufacturing sector, auto components, food processing, digital economy, urban and industrial zones development etc.
 
In his opening remarks, Ambassador Pranay Verma highlighted the importance of provincial-level cooperation as a driver of economic ties between India and Vietnam, and noted that both Haryana and Nghe An offered mutually beneficial trade and investment opportunities with their progressive economic policies and advantageous geographic locations.
 
From Nghe An, Vice Chairman of Provincial People’s Committee Mr. Le Ngoc Hoa and from Haryana, Principal Secretary Foreign Cooperation Department Mr. Yogendra Chaudhary participated along with stakeholders from business chambers on both sides. Consul General of India in HCM City Dr. Madan Mohan Sethi delivered the vote of thanks.
 
***
 
Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp với Chính quyền bang Haryana và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo trực tuyến vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 để tìm hiểu cơ hội thương mại và đầu tư giữa Haryana và Nghệ An. Hai bên đã thảo luận về hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng, bao gồm lĩnh vực sản xuất, linh kiện ô tô, chế biến thực phẩm, kinh tế kỹ thuật số, phát triển đô thị và khu công nghiệp, v.v.
 
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác cấp tỉnh như một động lực chính của quan hệ kinh tế giữa Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời lưu ý rằng cả Haryana và Nghệ An đều mang lại cơ hội thương mại và đầu tư cùng có lợi với các chính sách kinh tế tiến bộ và các vị trí địa lý thuận lợi.
 
Từ Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và từ Haryana, Thứ trưởng Bang phụ trách Đối ngoại, ông Yogendra Chaudhary đã tham gia cùng với các bên liên quan từ các phòng kinh doanh hai bên. Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Tiến sĩ Madan Mohan Sethi phát biểu cảm ơn.
 


Go to Top