About Us Events/Photo Gallery

India@75: National Youth Day 2022

Posted on: January 12, 2022 | Back | Print

The Embassy and the Swami Vivekananda Cultural Centre in Hanoi paid homage to #SwamiVivekananda on his birth anniversary on 12 January 2022 and marked the #NationalYouthDay. Members of Vietnamese academia and thinktanks as well as the Indian diaspora participated.
 
In his opening remarks, Ambassador Pranay Verma underlined the significance of the occasion as part of celebrations for the #AzadiKaAmritMahotsav and described Swami Vivekananda’s life and vision as a driving force behind modern India’s aspirations and achievements. He also urged the participants to join the online celebrations for the National Youth Day being held in India that day. Vietnamese Indologist Dr. Le Thi Hang Nga, Deputy Editor-in-Chief of Vietnam Journal for Indian and Asian Studies of Vietnam Academy of Social Sciences gave a scholarly presentation on Swami Vivekananda’s spiritual journey and his influence on the global stage. On this occasion, a photo exhibition was also organised and short films were screened on the life and message of Swami Vivekananda.
 
***

Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda tại Hà Nội đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Swami Vivekananda vào ngày sinh của ông vào ngày 12 tháng 1 năm 2022 và cũng là ngày đánh dấu Ngày Thanh thiếu niên Quốc gia. Buổi lễ đã có sự góp mặt của thành viên các học viện tại Việt Nam cũng như cộng đồng người Ấn Độ.

Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này như một phần của lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập Ấn Độ (Azadi Ka Amrit Mahotsav), đồng thời mô tả cuộc đời và tầm nhìn của Swami Vivekananda là động lực thúc đẩy những khát vọng và thành tựu của Ấn Độ hiện đại. Đại sứ cũng kêu gọi mọi người tham gia lễ kỷ niệm trực tuyến cho Ngày Thanh thiếu niên Quốc gia được tổ chức tại Ấn Độ trong cùng ngày. Nhà Ấn Độ học Việt Nam, TS. Lê Thị Hằng Nga, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đã có bài trình bày về hành trình tâm linh của Swami Vivekananda và ảnh hưởng của ông trên trường toàn cầu. Nhân dịp này, Trung tâm cũng tổ chức triển lãm ảnh và chiếu những thước phim ngắn về cuộc đời và thông điệp của Swami Vivekananda.

 

Go to Top