About Us Events/Photo Gallery

India@75: Photo-exhibition on “Delhi-Hanoi : Bridges of Friendship”

Posted on: January 05, 2022 | Back | Print

Embassy's celebrations for the #AzadiKaAmritMahotsav began in the New Year with the launch of a photo-exhibition titled “Delhi-Hanoi : Bridges of Friendship” on 5 January 2022 at the Swami Vivekananda Cultural Centre, organized in partnership with the Vietnam-India Friendship Association of Hanoi (HAVIFA). The event also marked another important milestone - the 50th anniversary of diplomatic relations between India and Vietnam. The exhibition captured vibrant images of the two capital cities taken by photographers from India and Vietnam.
 
***
 
Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Độc lập Ấn Độ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) bắt đầu vào năm mới với việc ra mắt triển lãm ảnh mang tên “Hà Nội-Delhi: Nhịp cầu hữu nghị” vào ngày 5 tháng 1 năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, được tổ chức với sự hợp tác của Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hà Nội (HAVIFA). Sự kiện này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khác - kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam. Triển lãm ghi lại những hình ảnh sôi động về hai thủ đô do các nhiếp ảnh gia đến từ Ấn Độ và Việt Nam thực hiện.
 Go to Top