About Us Events/Photo Gallery

India@75: Special Edition of Vande Bharat Quiz to Mark the Constitution Day of India

Posted on: November 26, 2021 | Back | Print

Embassy of India organized a special edition of the Vande Bharat Quiz, with the participation of Indian diaspora children in Vietnam, on the theme of India’s Constitution to mark the Constitution Day of India on 26 November 2021. Earlier on 21 November, these children, along with their parents, were invited to the Embassy to join the reading of Preamble of the Constitution by Ambassador and view a photo exhibition on India’s Constitution.
***
Đại sứ quán Ấn Độ đã tổ chức phiên bản đặc biệt của Đố vui Vande Bharat, với sự tham gia của cộng đồng trẻ em gốc Ấn Độ tại Việt Nam, về chủ đề Hiến pháp của Ấn Độ để đánh dấu Ngày Hiến pháp của Ấn Độ vào ngày 26 tháng 11 năm 2021. Trước đó vào ngày 21 tháng 11, những trẻ em này, cùng cùng với cha mẹ, đã được Đại sứ mời đến Đại sứ quán để tham gia đọc Lời mở đầu của Hiến pháp và xem triển lãm ảnh về Hiến pháp của Ấn Độ.
 
 
 
May be an image of 9 people and screen
 
May be an image of 16 people, screen and text
 
May be an illustration of 6 people and screen
 
May be an image of 4 people, people sitting and indoor
 
May be an image of 15 people, people standing and indoor
 
May be an illustration of 7 people, people standing and outdoors

Go to Top