About Us Events/Photo Gallery

India@75: Webinar on "Making of the Indian Constitution"

Posted on: November 26, 2021 | Back | Print

To mark the Constitution Day of India, Embassy hosted a Webinar on the ‘Making of the Constitution of India’ on 26 November 2021 featuring presentations by two expert speakers – Dr. Le Thi Hang Nga of Vietnam Institute of Indian and Southwest Asian Studies (VIISAS) and Prof. Manish, Chairperson and Dean, Centre for International Politics, Central University of Gujarat – who gave insights into the drafting of the Indian Constitution and its many features. Over 40 scholars and participants from both countries joined the webinar. Ambassador delivered the opening remarks.
***
Để đánh dấu Ngày Hiến pháp của Ấn Độ, Đại sứ quán đã tổ chức Hội thảo trực tuyến về 'Xây dựng Hiến pháp của Ấn Độ' vào ngày 26 tháng 11 năm 2021 với phần trình bày của hai diễn giả chuyên gia - Tiến sĩ Lê Thị Hằng Nga, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (VIISAS) và Giáo sư Manish, Chủ tịch kiêm Trưởng khoa, Trung tâm Chính trị Quốc tế, Đại học Trung tâm Gujarat - người đã đưa ra những hiểu biết sâu sắc về việc soạn thảo Hiến pháp Ấn Độ và nhiều đặc điểm của nó. Hơn 40 học giả và người tham gia từ cả hai quốc gia đã tham gia hội thảo trực tuyến. Đại sứ đã có bài phát biểu khai mạc.
 
May be an image of 2 people and text that says
 
May be an image of 3 people and people standing
 
May be an image of ‎3 people, screen and ‎text that says
 
May be an image of 4 people and text that says
 
May be an image of 2 people
 
 

Go to Top