About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Address in VASS on Linkages between South Asia and East & Southeast Asia

Posted on: November 18, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma was invited by the Vietnam Academy of Social Sciences and the Vietnam Institute of Indian and Southwest Asian Studies (VIISAS) to deliver inaugural remarks at an international conference on linkages between South Asia and East & Southeast Asia on 18 November 2021. The two-day event is being hosted by VIISAS as part of the 4th Asian Consortium of South Asian Studies and covers various aspects of India’s historical and contemporary connections with East and Southeast Asia.
 
***
 
Đại sứ Pranay Verma đã được Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á mời phát biểu khai mạc tại hội nghị quốc tế về mối liên kết giữa Nam Á với Đông Á và Đông Nam Á vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Sự kiện kéo dài hai ngày, được tổ chức bởi VIISAS với tư cách là một phần của Mạng lưới Nghiên cứu Nam Á tại Châu Á lần thứ 4 và bao gồm các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ lịch sử và đương đại của Ấn Độ với Đông Á và Đông Nam Á.
 
May be an image of 5 people, people sitting and indoor
 
May be an image of 9 people, people sitting, people standing and indoor
 
May be an image of one or more people and text that says
 
May be an image of 7 people, screen and television
 
May be an image of 8 people, people standing and indoor

Go to Top