About Us Events/Photo Gallery

India@75: National Ayurveda Day Celebrations

Posted on: November 02, 2021 | Back | Print

As part of events commemorating the #AzadiKaAmritMahotsav, the Embassy and the Swami Vivekananda Cultural Centre organized a special webinar to mark the #NationalAyurvedaDay on 2nd November 2021.
 
From India, Ayurveda Physician Dr. Chandrashekhar introduced the basic concepts of Ayurveda as a holistic wellness system. From Vietnam, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Tam Thuan, Vice Director of International Collaboration Centre of the Vietnam National Hospital of Traditional Medicine gave a presentation drawing similarities between the traditional medicine systems of India and Vietnam.
 
In his opening remarks, Ambassador Pranay Verma highlighted the theme of this year’s Ayurveda Day - “Ayurveda for nutrition” and noted the growing international collaboration in Ayurveda and Ayurveda’s relevance in the emerging focus on holistic healthcare in the context of COVID-19. Ambassador also noted the emerging exchanges between India and Vietnam in the traditional medicine system.
 
***
 
Nằm trong các sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập Ấn Độ, Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda đã tổ chức hội thảo trực tuyến đặc biệt để đánh dấu ngày Y học cổ truyền Ayurveda vào ngày 2 tháng 11 năm 2021.
 
Từ Ấn Độ, Bác sĩ Ayurveda, Tiến sĩ Chandrashekhar đã giới thiệu các khái niệm cơ bản của Ayurveda như một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ phía Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Tâm Thuận, PGĐ Trung tâm Hợp tác Quốc tế Bệnh viện YHCT Việt Nam đã trình bày những nét tương đồng giữa hệ thống y học cổ truyền của Ấn Độ và Việt Nam.
 
Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Pranay Verma nêu bật chủ đề của Ngày Ayurveda năm nay - “Ayurveda cho dinh dưỡng” và ghi nhận sự hợp tác quốc tế ngày càng tăng giữa Ayurveda và Ayurveda có liên quan trong trọng tâm mới nổi về chăm sóc sức khỏe toàn diện trong bối cảnh COVID-19. Đại sứ cũng ghi nhận những giao lưu đang nổi lên giữa Ấn Độ và Việt Nam trong hệ thống y học cổ truyền.
 
May be an image of 2 people and text that says
 
May be an image of 2 people and text
 
May be an image of 4 people and text
 
May be an image of 1 person and text
 
May be an image of 1 person, glasses and text that says
 
May be an image of 2 people

Go to Top