About Us Events/Photo Gallery

India@75: 10th Anniversary of Gurudev Tagore's Bust at Vietnam Museum of Literature

Posted on: November 01, 2021 | Back | Print

As part of celebrations to mark the #AzadiKaAmritMahotsav, Ambassador Pranay Verma visited the Vietnam Museum of Literature on 1st November 2021 to pay floral tributes to the bust of Gurudev Rabindranath Tagore at the Museum.
 
This month marks the 10th anniversary of the installation of Gurudev’s bust as well as the 10th anniversary of the establishment of the Vietnam Museum of Literature. The bust of Gurudev Tagore was the first statue of a foreign literary figure to be installed at the Vietnam Museum of Literature, highlighting the special admiration and respect towards the poet laureate in Vietnam.
 
On this occasion, Ambassador also gave an interview to Vietnam’s VTV on Gurudev Tagore’s life and vision. This will be part of a special programme being produced by VTV to celebrate the 10th anniversary of the establishment of the Museum.
 
Gurudev Tagore’s visit to Saigon (now Ho Chi Minh City) in June 1929 was an important landmark in India-Vietnam exchanges in the 20th century, demonstrating mutual solidarity during our freedom struggle. Many of Gurudev Tagore’s poems have since been translated into Vietnamese.
 
 
Nằm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập Ấn Độ, Đại sứ Pranay Verma đã đến thăm Bảo tàng Văn học Việt Nam vào ngày 1 tháng 11 năm 2021 để bày tỏ lòng kính trọng với tượng bán thân của Gurudev Rabindranath Tagore tại Bảo tàng.
 
Tháng này đánh dấu kỷ niệm 10 năm đặt tượng Gurudev cũng như kỷ niệm 10 năm thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam. Tượng bán thân của Gurudev Tagore là bức tượng nhân vật văn học nước ngoài đầu tiên được đặt tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, thể hiện sự ngưỡng mộ và kính trọng đặc biệt của Việt Nam đối với vị danh nhân thi sĩ.
 
Nhân dịp này, Đại sứ cũng đã trả lời phỏng vấn VTV của Việt Nam về cuộc đời và tầm nhìn của Gurudev Tagore. Đây sẽ là một phần trong chương trình đặc biệt do Đài THVN sản xuất nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Bảo tàng.
 
Chuyến thăm của Gurudev Tagore đến Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào tháng 6 năm 1929 là một dấu mốc quan trọng trong giao lưu Ấn Độ - Việt Nam trong thế kỷ 20, thể hiện tình đoàn kết lẫn nhau trong quá trình đấu tranh tự do của hai nước. Nhiều bài thơ của Gurudev Tagore đã được dịch sang tiếng Việt.
 
May be an image of 2 people, people standing and indoor
 
May be an image of one or more people and people standing
 
May be an image of 1 person, standing and indoor
 
May be an image of 2 people, people standing and text that says
 
May be an image of 9 people, people standing and indoor
 
May be an image of one or more people, people standing, suit and indoor

Go to Top