About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Meeting with VTV President

Posted on: October 29, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma met the newly-appointed President of VTV - Vietnam's national television, and Central Committee Member of Communist Party of Vietnam, H.E. Mr. Le Ngoc Quang on 29 October 2021. They discussed various proposals for media cooperation between India and Vietnam and agreed to work together to showcase the 50th anniversary of India-Vietnam diplomatic relations and the 75th anniversary of India's Independence.
***
Đại sứ Pranay Verma đã gặp Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VTV - Đài truyền hình Việt Nam, Ông Lê Ngọc Quang vào ngày 29 tháng 10 năm 2021. Họ đã thảo luận về nhiều đề xuất hợp tác truyền thông giữa Ấn Độ và Việt Nam và nhất trí cùng nhau làm việc để giới thiệu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Ấn Độ-Việt Nam và kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ.
 
May be an image of 2 people
 
May be an image of 2 people, people standing and indoor
 
May be an image of 5 people, people standing, suit and indoor

Go to Top