About Us Events/Photo Gallery

India@75: Online Signing of MOUs for QIPs with Eight Provinces of Vietnam

Posted on: December 27, 2021 | Back | Print

At an online ceremony held on 27 October 2021, the Embassy signed Memorandum of Understanding with the People’s Committee of eight Provinces of Vietnam – Ha Tinh, Hai Phong, Khanh Hoa, Nghe An, Quang Binh, Quang Ngai, Quang Tri and Tuyen Quang – for implementing eight Quick Impact Projects (QIPs) covering education, irrigation and water supply, and social welfare sectors. Earlier this month, Memorandum of Understanding for two QIPs – one each in Yen Bai and Lao Cai provinces – were also signed.
 
Addressing the online event, Ambassador Pranay Verma highlighted the tangible and rapid benefits QIPs brought to the local community and their contributions to Vietnam’s Sustainable Development Goals. On behalf of People’s Committees of eight provinces present at the signing ceremony, the Vice Chairman of People’s Committee of Quang Binh, Mr. Ho An Phong appreciated the benefits of these small projects in remote and difficult areas of Vietnam and their supportive role in the socio-economic development efforts of the local Governments.
 
***
 
Tại buổi lễ trực tuyến được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2021, Đại sứ quán đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban nhân dân 8 tỉnh của Việt Nam - Hà Tĩnh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Tuyên Quang - để thực hiện tám Dự án Tác động nhanh (QIPs) bao gồm giáo dục, thủy lợi và cấp nước, và phúc lợi xã hội. Đầu tháng này, Biên bản ghi nhớ về hai Dự án Tác động nhanh, tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai - cũng đã được ký kết.
 
Phát biểu tại sự kiện trực tuyến, Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh những lợi ích cụ thể và nhanh chóng mà các dự án này mang lại cho cộng đồng địa phương và những đóng góp của họ cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam. Thay mặt Ủy ban nhân dân 8 tỉnh có mặt tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Hồ An Phong đánh giá cao lợi ích của các dự án nhỏ này tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của Việt Nam và vai trò hỗ trợ của chúng đối với các nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của Chính quyền địa phương.
 
May be an image of 5 people, people standing and indoor
May be an image of 3 people, people standing and text that says
 
May be an image of 1 person
 
May be an image of 1 person and standing
 
May be an image of 3 people and people standing
 
May be an image of 6 people, people standing and indoor
 
 
 

Go to Top