About Us Events/Photo Gallery

3rd “ASEAN-India Cultural and Civilizational Links” Conference

Posted on: October 07, 2021 | Back | Print

Minister of State for External Affairs of India, H.E. Dr. Rajkumar Ranjan Singh was joined by the Vice Foreign Minister of Vietnam, H. E. Nguyen Quoc Dzung at the inaugural session of the third edition of the “ASEAN-India Cultural and Civilizational Links” conference held on 7 October 2021. The online conference, organized jointly by the ASEAN-India Centre at India’s Research and Information System for Developing Countries (RIS) and the Institute for Indian & Southwest Asian Studies (VIISAS) of the Vietnam Academy of Social Sciences (VASS), provided an excellent platform for eminent experts and scholars from India, Vietnam and other ASEAN countries to come together to explore India’s age-old civilizational contacts with Southeast Asia and their profound relevance in India’s contemporary engagement with ASEAN partners.
 
***
 
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Tiến sĩ Rajkumar Ranjan Singh đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Ngài Nguyễn Quốc Dũng tham dự phiên khai mạc phiên thứ ba của Hội nghị "Kết nối Văn hóa - Văn minh giữa ASEAN và Ấn Độ" được tổ chức vào ngày 7 tháng 10 năm 2021. Hội nghị trực tuyến, được tổ chức sự phối hợp của Trung tâm ASEAN-Ấn Độ tại Viện Thông tin và Nghiên cứu các nước đang phát triển của Ấn Độ (RIS) và Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (VIISAS) thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), đã cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho các chuyên gia lỗi lạc và các học giả đến từ Ấn Độ, Việt Nam và các nước ASEAN khác cùng nhau tìm hiểu các mối liên hệ văn minh lâu đời của Ấn Độ với Đông Nam Á và mối liên quan sâu sắc của chúng trong sự tham gia đương đại của Ấn Độ với các đối tác ASEAN.
 
May be an image of text
May be an image of 1 person and sitting
May be an image of 1 person and sitting
May be an image of one or more people, people sitting, people standing and indoor
No photo description available.

Go to Top