About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Participation in CII's Indo-ASEAN Business Summit & Expo

Posted on: October 07, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma participated in the Indo-ASEAN Business Summit and Expo on the theme “Act East Policy in the Post Covid Era” organised online by Ministry of External Affairs, Government of India and Confederation of Indian Industry on 7 October 2021, and spoke on the emerging opportunities for India-Vietnam collaboration in the sunrise sectors.
***
Đại sứ Pranay Verma đã tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Ấn Độ-ASEAN và Hội chợ triển lãm với chủ đề “Chính sách Hướng Đông trong Kỷ nguyên Hậu Covid” do Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ tổ chức trực tuyến vào ngày 7 tháng 10 năm 2021, và phát biểu về những cơ hội mới nổi cho sự hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong các lĩnh vực mặt trời mọc.
 
May be an image of 1 person and text that says
May be an image of 17 people
May be an image of 2 people
 

Go to Top