About Us Events/Photo Gallery

India@75: Signing of MOU for Quick Impact Project in Yen Bai Province for Irrigation Canal

Posted on: October 02, 2021 | Back | Print

During Ambassador’s visit to Yen Bai on Oct. 2, the Embassy signed with the Provincial People’s Commitee an MOU for Indian grant assistance for construction of an irrigation canal in Van Chan district under Government of India’s Quick Impact Project (QIP) programme. The infield canal will irrigate 20 hectares of farmland and directly benefit over 1500 families. Our grassroots QIPs support Vietnam’s Sustainable Development Goals.
 
***
 
Trong chuyến thăm của Đại sứ đến Yên Bái vào ngày 2 tháng 10, Đại sứ quán đã ký với Ủy ban nhân dân tỉnh Biên bản ghi nhớ về tài trợ của Ấn Độ để xây dựng kênh thủy lợi ở huyện Văn Chấn trong chương trình Dự án Tác động nhanh (QIP) của Chính phủ Ấn Độ. Kênh nội đồng sẽ tưới cho 20 ha đất nông nghiệp và mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 1500 gia đình. Các QIP cấp cơ sở của chúng tôi hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam.
 
May be an image of 8 people, people standing and text that says

Go to Top