About Us Events/Photo Gallery

India@75: Webinar on COVID-19 -- Experiences from India

Posted on: September 25, 2021 | Back | Print

Excellent discussions and exchange of experiences between eminent doctors of India and Vietnam on the management of COVID-19. Ambassador Pranay Verma underlined the value of close consultations and cooperation between India and Vietnam in their common fight against COVID-19 and welcomed an eminent panel of experts from the two sides led by Prof. Randeep Guleria, Director of AIIMS, New Delhi and Dr. Nguyen Quoc Thai, Infectious Disease Specialist from Bach Mai Hospital in Hanoi at a webinar hosted by the Consulate General of India in Ho Chi Minh City and INCHAM Vietnam on 25 September 2021 as part of our series of events to mark the "Azadi Ka Amrit Mahotsav".
 
 
 
***
 
Các cuộc thảo luận và trao đổi kinh nghiệm tuyệt vời giữa các bác sĩ ưu tú của Ấn Độ và Việt Nam về việc kiểm soát COVID-19. Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh giá trị của các cuộc tham vấn và hợp tác chặt chẽ giữa Ấn Độ và Việt Nam trong cuộc chiến chung chống COVID-19 và hoan nghênh một nhóm chuyên gia nổi tiếng của hai bên do Giáo sư Randeep Guleria, Giám đốc AIIMS, New Delhi và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái, Chuyên gia Truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội tại hội thảo trực tuyến do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Thành phố Hồ Chí Minh và INCHAM Việt Nam tổ chức vào ngày 25 tháng 9 năm 2021 trong chuỗi sự kiện đánh dấu “Azadi Ka Amrit Mahotsav”.
 
 

Go to Top