About Us Events/Photo Gallery

India@75: Celebration of ITEC Day 2021

Posted on: September 15, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi hosted a virtual celebration to mark the ITEC Day on 15 September 2021 and commemorate the India-Vietnam partnership under the Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) Programme. Ambassador Pranay Verma and Deputy Minister of Education and Training of Vietnam, His Excellency Nguyen Van Phuc delivered the keynote remarks.
 
Over 70 ITEC alumni from various provinces of Vietnam participated in the online event. Several of them shared their experiences and fond memories while studying in India. 
 
ITEC remains India’s flagship development cooperation initiative for capacity building and human resource development based on the needs and priorities of the partner countries. As a country with whom India has a long history of development cooperation, Vietnam is one of our premier partners in the ITEC programme with nearly 3000 ITEC alumni.
 
***
 
Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu Ngày ITEC vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 và kỷ niệm quan hệ đối tác Ấn Độ - Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Kinh tế & Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC). Đại sứ Pranay Verma và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Văn Phúc phát biểu chỉ đạo.
 
Hơn 70 cựu sinh viên ITEC đến từ các tỉnh thành khác nhau của Việt Nam đã tham gia sự kiện trực tuyến. Một số người trong số họ đã chia sẻ kinh nghiệm và những kỷ niệm đáng nhớ khi học tập tại Ấn Độ.
 
ITEC vẫn là sáng kiến hợp tác phát triển hàng đầu của Ấn Độ để nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực dựa trên nhu cầu và ưu tiên của các nước đối tác. Là quốc gia có lịch sử hợp tác phát triển lâu đời với Ấn Độ, Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của chúng tôi trong chương trình ITEC với gần 3000 cựu sinh viên ITEC.
 
 

Go to Top