About Us Events/Photo Gallery

Ambassador hosts Leaders of Vietnam Buddhist Sangha

Posted on: July 15, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma hosted a lunch reception for senior leaders of the Vietnam Buddhist Sangha (VBS) at the India House and thanked the VBS for their important contributions to the development of India-Vietnam relations by reinforcing the cultural and civilizational links founded on their shared Buddhist heritage.
***
 
Đại sứ Pranay Verma đã tổ chức tiệc trưa chiêu đãi lãnh đạo cấp cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN) tại nhà riêng vào và cảm ơn những đóng góp quan trọng của GHPGVN đối với sự phát triển của quan hệ Ấn Độ-Việt Nam thông qua việc củng cố mối liên kết văn hóa và văn minh đã hình thành dựa trên di sản Phật giáo được chia sẻ của hai bên.
Go to Top