About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Meeting with President of Vietnam Fatherland Front

Posted on: July 13, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma met with the newly appointed President of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front (VFF), His Excellency Do Van Chien on 13 July 2021 and congratulated him on his appointment. Ambassador conveyed deep appreciation of the important role of the Vietnam Fatherland Front in supporting the development of long-standing friendship between India and Vietnam and looked forward to closer exchanges with VFF, including in organizing events to mark the 50th anniversary of India-Vietnam diplomatic relations and the 75th anniversary of India's Independence. They also exchanged views on a wide-range of bilateral cooperation as well as on regional and international issues of common interest.
 
***
 
Đại sứ Pranay Verma đã gặp Chủ tịch mới nhậm chức của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF), Ngài Đỗ Văn Chiến vào ngày 13 tháng 7 năm 2021 và chúc mừng nhân dịp bổ nhiệm. Đại sứ đã chuyển lời tri ân sâu sắc đến vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc hỗ trợ phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam và mong muốn trao đổi gần gũi hơn với phía Mặt trận bao gồm việc tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Ấn Độ và Việt Nam cũng như 75 năm Ấn Độ giành độc lập. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề trong hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và trên thế giới mà cả hai bên cùng quan tâm.Go to Top